Dla Pacjentów

Klauzula informacyjna

1)      Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. 25 506 51 00

2)      Inspektorem ochrony danych jest: Piotr Ładno Tel. 25  506 51 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

3)      Dane osobowe są przetwarzane ze względu na cele zdrowotne, w tym związane ze zdrowiem publicznym oraz zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej.

4)      Przetwarzanie danych osobowych  wynika z wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym.

5)      Dane mogą być przekazywane innym placówkom medycznym i instytucjom w celu realizacji świadczeń zdrowotnych.

6)      Dane będą przechowywane przez okres zgodny z  art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7)      Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.

8)      Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9)      Dane wprowadzone do systemu informatycznego będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą poddane profilowaniu.

CUKRZYCA

CUKRZYCA – Profilaktyka Zespołu Stopy Cukrzycowej

 

Do powstania owrzodzenia cukrzycowego może dojść po 5 – 10 – 15 latach trwania choroby
i złego jej kontrolowania.

Na całym świecie najwięcej amputacji kończyn dolnych wykonuje się z powodu powikłań cukrzycy.

Nie pozwól by Ciebie to dotyczyło,
 zastosuj 10 poniższych zasad
 i uchroń się przed powstaniem późnych powikłań cukrzycy

10 zasad, które uchronią człowieka chorego na cukrzycę przed powstaniem Zespołu Stopy Cukrzycowej:

 1. Regularnie sprawdzaj poziomy cukru we krwi, odżywiaj się prawidłowo;
 2. Przyjmuj leki według zaleceń lekarza, zrezygnuj z używek: palenie, alkohol;
 3. Chroń swoje stopy i kończyny dolne przed skaleczeniami i urazami;
 4. Dokładnie i regularnie oglądaj swoje stopy. Jeżeli jest Ci trudno samemu to poproś członka rodziny lub znajomego;
 5. Nie używaj ostrych narzędzi do obcinania paznokci u stóp – używaj specjalnych pilników;
 6. Codziennie myj swoje stopy i codziennie zmieniaj skarpetki – dla diabetyków są specjalne bawełniane;
 7. Sprawdzaj by woda do mycia stóp nie przekraczała temperatury 37 °C gdyż może dojść do poparzeń;
 8. Unikaj ciasnego i niewygodnego obuwia;
 9. Nie wycinaj samodzielnie odcisków oraz nie stosuj żadnych maści przed konsultacją z lekarzem;
 10. Dbaj o to by w przestrzeniach między palcami było zawsze sucho – natłuszczaj stopy ale omijaj skórę między palcami.

W przypadku wystąpienia rany stopy u pacjenta z cukrzycą, należy zgłosić się do Poradni Chirurgii Ogólnej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ze skierowaniem od lekarza POZ.

Pracuje tam wykwalifikowany personel medyczny, który zajmuje się leczeniem ran przewlekłych. Rejestracja telefoniczna pod numerem: 25 506 53 99

Informacje dla pacjentki i jej bliskich - rekomendacja MUW w Warszawie "Niekorzystne zakończenie ciąży"

Informacje dla pacjentki (PDF)

Komunikat w sprawie zapewnienia szczepień ochronnych dzieciom

Komunikat w sprawie zapewnienia szczepień ochronnych dzieciom w związku z problemem z produkcją i dystrybucją szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi 


Producent szczepionki  przeciwko  błonicy,  tężcowi  i  krztuścowi  (dTaP)  powiadomił 29  października  2015  r.  Ministerstwo  Zdrowia,  że  nie  dostarczy  całości  zakupionej szczepionki  z  powodu  problemów  z  wyprodukowaniem  odpowiedniej  ilości  dawek. W związku z tym natychmiast podjęliśmy działania mające na celu zakupienie szczepionki u innych producentów.

Wszystkie dzieci, które powinny być po raz pierwszy szczepione przeciwko błonicy, tężcowi i  krztuścowi  (dTaP)  otrzymają  szczepionkę  w  terminie.  Jednak  –  w  związku z niewywiązaniem się producenta z umowy – może dojść do sytuacji, w której dzieci 6-letnie będą szczepione z opóźnieniem tzw. dawką przypominającą.

Przesunięcie  nawet  o  kilka  miesięcy  terminu  kolejnych  szczepień  nie  wpłynie  negatywnie na  proces  uodporniania  się  dzieci  –  opinię  w  tej  sprawie  przedstawiła  przewodnicząca Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska.

Uspokajamy rodziców i opiekunów – zdrowie Państwa dzieci nie jest zagrożone. Dzieci będą szczepione  przeciw  błonicy,  tężcowi  i  krztuścowi  w  sposób  zapewniający  uodpornienie. Punkty  szczepień  będą  ustalać  terminy  w  taki  sposób,  żeby  w  pierwszej  kolejności  były szczepione te dzieci, które najdłużej czekają na szczepienie.

Ministerstwo  Zdrowia  apeluje  do  Państwa  o  współpracę  z  lekarzami  sprawującymi  opiekę nad dziećmi i stawianie się na szczepienia w wyznaczonych terminach.
 
 
 

Dagmara Korbasińska
Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka
w Ministerstwie Zdrowia

UWAGA NA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ostrzega przed barszczem Sosnowskiego. Już samo wdychanie wydzielanych przez niego olejków eterycznych jest wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia a kontakt bezpośredni z którąkolwiek częścią tej z pozoru zwykłej rośliny powoduje ciężkie poparzenia skóry, które są bardzo bolesne, trudne w leczeniu i w rezultacie mogą doprowadzić do groźnych powikłań a nawet śmierci.

JAK USTRZEC SIĘ PRZED POPARZENIEM:

 • Nie dotykać i nie chwytać roślin przy użyciu gołych rąk;
 • Nie pozwalać dzieciom bawić się w pobliżu barszczu Sosnowskiego;
 • W upalne dni unikać zbliżania się do rośliny, ze względu na lotne olejki eteryczne emitowane do otoczenia, które mogą osadzać się na skórze.

Rysunek 1 Barszcz Sosnowskiego (www.smgliwice.pl)

OBJAWY:

 • Na skutek kontaktu skóry z rośliną obserwuje się objawy podobne do poparzenia termicznego;
 • Następnie – zależnie od nasilenia poparzenia – mogą pojawić się pęcherze z surowiczym płynem a nawet głębokie rany;
 • Objawy występują po kilkunastu minutach od kontaktu z rośliną – największe natężenie następuje w ciągu 30 minut do 2 godzin;
 • Objawy mogą nasilać się w ciągu 24 godzin.

PIERWSZA PRZY POPARZENIU:

 • Jeżeli doszło do kontaktu z rośliną, ale nie wystąpiły jeszcze objawy poparzenia należy obmyć skórę dużą ilością letniej wody z mydłem;
 • W każdym przypadku, niezależnie od stopnia nasilenia objawów (nawet w przypadku braku objawów) należy unikać ekspozycji na światło słoneczne  przynajmniej przez 48 godzin;
 • W przypadku wystąpienia objawów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza;
 • Podczas oczekiwania na kontakt z lekarzem można podać preparat zawierający wapń, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej u osób uczulonych na barszcz Sosnowskiego.
 • Jeżeli pojawiły się pęcherze surowicze ale nie doszło do ich rozerwania, można zastosować miejscowo maści (kremy) kortykosteroidowe;
 • W przypadku kontaktu oczu z rośliną, należy dokładnie przemyć je wodą i chronić przed światłem.

Zachęcamy do zapoznania się broszurą informacyjną, która znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl). Zwiera ona szczegółowe informacje na temat barszczu Sosnowskiego.

W celu sprawdzenia stanowisk występowania barszczu Sosnowskiego lub zgłoszenia nowej jego lokalizacji  odsyłamy do serwisu http://barszcz.edu.pl/ prowadzonego przez Pracownię Stosowanej Ekologii Roślin Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Podkategorie

Dodatkowe informacje