Aktualności

Ruszają inwestycje

Zgodnie z planem w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ruszają kolejne etapy inwestycji przewidzianych do realizacji w 2014 roku. W dniu 23 kwietnia po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą  „Budowa pawilonu SPZOZ - etap II oraz Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki - etap II”  zostały zawarte umowy na realizację następujących zadań.

Czytaj więcej...

Wymiana centrali telefonicznej Przychodnia

Miło nam poinformować o instalacji nowej centralki telefonicznej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki. Wymiana centralki wiąże się z wprowadzeniem nowych funkcjonalności mających usprawnić możliwość rejestracji wizyt u naszych lekarzy.

W Przychodni, podobnie jak w Szpitalu, została wprowadzona infolinia oraz kolejki oczekujących na połączenie.

Poniżej przedstawiony został schemat infolinii:

Czytaj więcej...

Rozbudowa centrali telefonicznej w szpitalu

W związku z rozbudową centrali telefonicznej w naszym szpitalu uległa zmianie zapowiedź, a także została wprowadzona infolinia oraz kolejkowanie połączeń przychodzących. Wprowadzane zmiany mają na celi usprawnienie komunikacji ze szpitalem oraz jednostkami szpitalnymi.


Poniżej przedstawiony został schemat infolinii:

Czytaj więcej...

Ćwiczenia w Szpitalu Powiatowym

W dniu 19.02.2014 r o godzinie 14.00 w magazynie żywnościowym zaplecza kuchni szpitalnej w podpiwniczeniu powstaje pożar. W wyniku zaistniałego pożaru wydobywający się dym wzbudza czujkę, która przekazuje sygnał do Centralki Sygnalizacji Pożaru. Po chwili pracownik kuchni po sprawdzeniu pomieszczenia potwierdza o zagrożeniu pożarowym w zapleczu kuchennym. Kierownik Kuchni wszczyna alarm w śród pracowników i  podejmuje próbę gaszenia pożaru w zarodku z wykorzystaniem gaśnic oraz poleca bezpieczną ewakuację.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamiarze wyboru partnera prywatnego

W dniu 10.02.2014 zostało opublikowane ogłoszenie Powiatu Mińskiego o zamiarze wyboru partnera prywatnego dla przedsięwzięcia „Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Ogłoszenie została poprzedzone publikacją przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Mińskiego.

Dodatkowe informacje