Aktualności

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA

 

W KAPLICY SZPITALA POWIATOWEGO

W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

18 - 19 października 2013

 

„W służbie człowiekowi i społeczeństwu”

Program rekolekcji w rozwinięciu.

Czytaj więcej...

II etap dostosowania budynków SPZOZ do wymagań przeciwpożarowych

W dniu 03 października 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim reprezentowanym przez Dyrektora Pana Mieczysława Romejkę a firmą KAMI Consulting Projektowanie Wykonawstwo Wentylacje Elektryczne Teletechnika Ochrona Przeciwpożarowa reprezentowaną przez Pana Marka Borutę. Zadanie obejmuje opracowanie i wdrożenie scenariusz pożarowego,  dostosowanie windy dla potrzeb ekip ratowniczych oraz wydzielenie pożarowe klatek schodowych wraz z wyposażeniem w system oddymiania i powinno zostać zakończone do dnia 20 grudnia br.

 

Czytaj więcej...

Zawarto umowę na świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości

W następstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W OBIEKTACH SPZOZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 2” w dniu 01 października 2013 roku została zawarta umowa o świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości i transportu wewnętrznego w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Konsorcjum firm S.I. Naprzód,  IZAN + sp. z o.o. oraz Naprzód sp.z o.o..

Czytaj więcej...

Modernizacja poradni dzieci zdrowych w Przychodni Lekarskiej

Zgodnie z zapowiedziami, w dniu 26 września br. została zawarta umowa na wykonania zadania publicznego "Modernizacja przychodni SPZOZ przy ul. Kościuszki". Umowę podpisali Dyrektor SPZOZ Pan Mieczysław Romejko oraz reprezentujący wykonawcę  SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółkę Komandytową z siedzibą w Radomiu Pan inż. Grzegorz Lipka - Komandytariusz. W zawarciu umowy uczestniczyły Pani Kierownik Przychodni Lekarskiej lek. Janina Buczek oraz Pielęgniarka Przełożona Stanisława Dzięcioł.

Czytaj więcej...

TEST RYNKU - restrukturyzacja SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

1Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym, Instytut PPP, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące realizacji inwestycji w ramach Przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim”.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje