Dzienny Dom Opieki Medycznej

SPZOZ w Mińsku Mazowiecki otrzymał od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych dofinansowanie na realizacje projektu Dziennego Domu Opieki Medycznej. Dzięki tej dotacji powstanie projekt, który finansowany będzie ze środków unijnych na potrzeby osób starszych wymagających stałej opieki specjalistycznej.

Dzienny Dom Opieki Medycznej ma być odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa i zapewnić właściwą opiekę pacjentom w wieku starszym z chorobami przewlekłymi oraz osobom niesamodzielnym. Pacjenci, których stan zdrowia kwalifikuje się do stałej podstawowej opieki zdrowotnej oraz potrzebują wsparcia opieki pielęgniarskiej, kompleksowych działań wspierających wydłużeniu życia, nadzoru nad terapia farmakologiczną, a także doradztwa z zakresu organizacji i leczenia osób niesamodzielnych będą mieli możliwość korzystania z zaplecza DDOM-u. W trosce o nich zostaną tu stworzone warunki zbliżone do domowych, a wysokość i jakość funkcjonowania DDOM będzie wynikać przede wszystkim z potrzeb pacjenta. Każda osoba będzie posiadała indywidualny plan terapii, modyfikowany w odniesieniu do potrzeb pacjenta opracowywany przez specjalnie wyznaczony do tego Zespół Terapeutyczny. Czas pobytu pacjenta w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez zespół specjalistów. W tym czasie pacjent będzie miał zapewnione konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, a także dla każdego opracowywane będzie menu odpowiednie do stanu zdrowia. Powstaną tu również warunki umożliwiające na przyjemne spędzenie wolnego czasu, czy rozwijania własnych zainteresowań, które będzie można realizować pomiędzy udzielanymi świadczeniami.

Szczegółowe warunki wdrażania projektu DDOM będą przedstawione Państwu na bieżąco na  naszej na stronie www SPZOZ.