W dniu 19.03.2020 r. zostało uruchomione konto bankowe, które umożliwia wpłaty darowizn na rzecz SPZOZ w Mińsku Mazowieckim do walki z koronawirusem.

Jeżeli chcą Państwo włączyć się do akcji, to można wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim nr 64 9226 0005 0010 0100 2000 0210 z dopiskiem: darowizna koronawirus COVID-19.

Wszystkie zgromadzone środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus COVID-19).

Wszelkie informacje w zakresie otrzymanych darowizn oraz ich wydatkowania będą publikowane na stronie https://www.spzozmm.pl. W sprawie darowizn rzeczowych prosimy o kontakt z Panią Anetą Wielgo (Zespół ds. zamówień publicznych, zaopatrzenia i przechowywania).