e-Zlecenia

Moduł e-Zlecenia pozwala Naszym Kontrahentom na:

 • Dostęp do wybranych grafików: Pracowni Diagnostycznej oraz Gabinetu Lekarskiego,
 • Przegląd zaplanowanych wizyt pacjentów Kontrahenta,
 • Kontrola poprawnego wypełnienia danych związanych ze skierowaniem, wymaganych do rozliczenia z NFZ na usługi współfinansowane,
 • Podpowiadanie pierwszego wolnego terminu wykonania wybranej usługi,
 • Rezerwacja terminu wykonania usługi dla pacjenta Kontrahenta,
 • Prezentacja informacji o terminie wykonania usługi,
 • Prezentacja informacji o stanie usługi (zaplanowana, anulowana, wykonana),
 • Wydruk potwierdzenia rezerwacji - data i godzina wykonania usługi, imię i nazwisko, numer rezerwacji, miejsce wykonania usługi,
 • Wydruk skierowania wraz z informacjami dodatkowymi o rezerwacji usługi w placówce Zamawiającego,
 • Dostęp do informacji o lokalizacji miejsca wykonania usługi,
 • Możliwość zlecania badań do laboratorium w jednostce Zamawiającego, z pominięciem Rejestracji,
 • Możliwość prowadzenia przez Kontrahenta zestawień statystycznych usług wykonanych w placówce Zamawiającego:
  - wydruk analityczny liczby wykonanych usług z podaniem danych pacjenta, któremu wykonano usługę,
  - wydruk syntetyczny liczby wykonanych usług z grupowaniem wg rodzaju usługi.

Aby uzyskać dostęp do modułu Kontahent musi zgłosić się do służb administracyjnych SPZOZ w Mińsku Mazowieckim w celu podpisania stosownych umów i uzyskania wiedzy na temat dalszego postępowania. Gdy proces ten zakończy się Nasz Partner będzie mogł skorzystać z wyżej wymienionych usług za pośrednistwem osobnego portalu.

Dodatkowe informacje