Konsultacja skype

Na łamach naszego portal została uruchomiona konsultacja za pomocą znanego i lubianego komunikatora sieciowego - Skype umożliwiającego przesył zarówno dźwięku jak i obrazu. Konsultacja Skype będzie odbywa się trzy razy w tygodniu i obejmuje swoim zakresem:

  • Konsultacje Laktacyjne - dostępne w Środy w godz.: 07:30 - 08:30,
  • Konsultacje dot. Programów Profilaktycznych - dostępne w Poniedziałki w godz.: 09:00 - 10:00,
  • Konsultacje Diabetologiczne - dostępne w Poniedziałki w godz.: 13:00 - 14:00.

Odnośniki do kont skype za pośrednictwem których udzielane są porady są dostępne w panelu widocznym w prawej dolnej części Naszej strony.

Dodatkowe informacje