KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019


Na  podstawie  art. 17 ust. 11 ustawy  z dnia  5 grudnia  2008 r.  o zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 i 1669) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 2019, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

(Całość dostępna do pobrania tutaj)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 3 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

(Całość dostępna do pobrania tutaj)

Dodatkowe informacje