SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ostrzega przed barszczem Sosnowskiego. Już samo wdychanie wydzielanych przez niego olejków eterycznych jest wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia a kontakt bezpośredni z którąkolwiek częścią tej z pozoru zwykłej rośliny powoduje ciężkie poparzenia skóry, które są bardzo bolesne, trudne w leczeniu i w rezultacie mogą doprowadzić do groźnych powikłań a nawet śmierci.

JAK USTRZEC SIĘ PRZED POPARZENIEM:

 • Nie dotykać i nie chwytać roślin przy użyciu gołych rąk;
 • Nie pozwalać dzieciom bawić się w pobliżu barszczu Sosnowskiego;
 • W upalne dni unikać zbliżania się do rośliny, ze względu na lotne olejki eteryczne emitowane do otoczenia, które mogą osadzać się na skórze.

Rysunek 1 Barszcz Sosnowskiego (www.smgliwice.pl)

OBJAWY:

 • Na skutek kontaktu skóry z rośliną obserwuje się objawy podobne do poparzenia termicznego;
 • Następnie – zależnie od nasilenia poparzenia – mogą pojawić się pęcherze z surowiczym płynem a nawet głębokie rany;
 • Objawy występują po kilkunastu minutach od kontaktu z rośliną – największe natężenie następuje w ciągu 30 minut do 2 godzin;
 • Objawy mogą nasilać się w ciągu 24 godzin.

PIERWSZA PRZY POPARZENIU:

 • Jeżeli doszło do kontaktu z rośliną, ale nie wystąpiły jeszcze objawy poparzenia należy obmyć skórę dużą ilością letniej wody z mydłem;
 • W każdym przypadku, niezależnie od stopnia nasilenia objawów (nawet w przypadku braku objawów) należy unikać ekspozycji na światło słoneczne  przynajmniej przez 48 godzin;
 • W przypadku wystąpienia objawów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza;
 • Podczas oczekiwania na kontakt z lekarzem można podać preparat zawierający wapń, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej u osób uczulonych na barszcz Sosnowskiego.
 • Jeżeli pojawiły się pęcherze surowicze ale nie doszło do ich rozerwania, można zastosować miejscowo maści (kremy) kortykosteroidowe;
 • W przypadku kontaktu oczu z rośliną, należy dokładnie przemyć je wodą i chronić przed światłem.

Zachęcamy do zapoznania się broszurą informacyjną, która znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl). Zwiera ona szczegółowe informacje na temat barszczu Sosnowskiego.

W celu sprawdzenia stanowisk występowania barszczu Sosnowskiego lub zgłoszenia nowej jego lokalizacji  odsyłamy do serwisu http://barszcz.edu.pl/ prowadzonego przez Pracownię Stosowanej Ekologii Roślin Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Dodatkowe informacje