Program adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które:

  • miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,
  • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby np. niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i/lub narkomanią,
  • Program tylko dla osób zadeklarowanych do Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 9,
  • Program sterowany przez pielęgniarki środowiskowe.

 REJESTRACJA TEL. 25 506 61 09

Dodatkowe informacje