Komunikat w sprawie zapewnienia szczepień ochronnych dzieciom w związku z problemem z produkcją i dystrybucją szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi 


Producent szczepionki  przeciwko  błonicy,  tężcowi  i  krztuścowi  (dTaP)  powiadomił 29  października  2015  r.  Ministerstwo  Zdrowia,  że  nie  dostarczy  całości  zakupionej szczepionki  z  powodu  problemów  z  wyprodukowaniem  odpowiedniej  ilości  dawek. W związku z tym natychmiast podjęliśmy działania mające na celu zakupienie szczepionki u innych producentów.

Wszystkie dzieci, które powinny być po raz pierwszy szczepione przeciwko błonicy, tężcowi i  krztuścowi  (dTaP)  otrzymają  szczepionkę  w  terminie.  Jednak  –  w  związku z niewywiązaniem się producenta z umowy – może dojść do sytuacji, w której dzieci 6-letnie będą szczepione z opóźnieniem tzw. dawką przypominającą.

Przesunięcie  nawet  o  kilka  miesięcy  terminu  kolejnych  szczepień  nie  wpłynie  negatywnie na  proces  uodporniania  się  dzieci  –  opinię  w  tej  sprawie  przedstawiła  przewodnicząca Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska.

Uspokajamy rodziców i opiekunów – zdrowie Państwa dzieci nie jest zagrożone. Dzieci będą szczepione  przeciw  błonicy,  tężcowi  i  krztuścowi  w  sposób  zapewniający  uodpornienie. Punkty  szczepień  będą  ustalać  terminy  w  taki  sposób,  żeby  w  pierwszej  kolejności  były szczepione te dzieci, które najdłużej czekają na szczepienie.

Ministerstwo  Zdrowia  apeluje  do  Państwa  o  współpracę  z  lekarzami  sprawującymi  opiekę nad dziećmi i stawianie się na szczepienia w wyznaczonych terminach.
 
 
 

Dagmara Korbasińska
Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka
w Ministerstwie Zdrowia

Dodatkowe informacje