1)      Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. 25 506 51 00

2)      Inspektorem ochrony danych jest: Piotr Ładno Tel. 25  506 51 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

3)      Dane osobowe są przetwarzane ze względu na cele zdrowotne, w tym związane ze zdrowiem publicznym oraz zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej.

4)      Przetwarzanie danych osobowych  wynika z wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym.

5)      Dane mogą być przekazywane innym placówkom medycznym i instytucjom w celu realizacji świadczeń zdrowotnych.

6)      Dane będą przechowywane przez okres zgodny z  art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7)      Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.

8)      Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9)      Dane wprowadzone do systemu informatycznego będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą poddane profilowaniu.

Dodatkowe informacje