Logotypy

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020-2022.

W ramach IV etapu projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie między innymi z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, SPZOZ uzyskał wsparcie w wysokości 1 772 310,00 zł.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego Dyrektor SPZOZ otrzymał pełnomocnictwo do dokonywania w imieniu Województwa, wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień na rzecz SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia i sfinansowanie adaptacje pomieszczeń:

 • Aparat RTG stacjonarny wraz z adaptacją pomieszczeń,
 • Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc,
 • Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji,
 • Centrala do monitorowania,
 • Defibrylator z wyposażeniem,
 • Kardiomonitory różne 6 szt.

Załączniki:


W ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zakupiono do Szpitala Powiatowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim nowy sprzęt mający istotne znaczenie dla procesu leczenia i diagnostyki.

 1. Aparat RTG stacjonarny wraz z adaptacja pomieszczeń. Wartość 1 319 990,00 zł.
 2. Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostyką klatki piersiowej płuc. Wartość 315 000 zł.
 3. Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji. Wartość 53 078,76 zł.
 4. Centrala do monitorowania. Wartość 13 095,00 zł.
 5. Defibrylator z wyposażeniem. Wartość 75 376,62 zł
 6. Kardiomonitory – szt. 6. Wartość 41 778,00 zł.

Aktualizacja 14.04.2022

Z satysfakcją informujemy, że w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 500 000 zł na realizację adaptacji pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim otrzymał pełnomocnictwo do dokonywania w imieniu Województwa Mazowieckiego, wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach wyżej wymienionego projektu. To już kolejne wymierne wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Szanowni Państwo, proces poprawy warunków hospitalizacji w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim trwa już od wielu lat, niestety nie da się dokonać zmian za pomocą „czarodziejskiej różdżki”. Zmiany wymagają finansowania i czasu na ich realizację.

W bieżącym roku chcemy zakończyć realizację modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonotologicznego, zrealizować modernizację parteru Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w szczególności utworzyć 6 miejsc intensywnego nadzoru internistycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, ale to nie koniec tegorocznych planów.


Aktualizacja 30.05.2022

Z satysfakcją kolejny raz informujemy, że w ramach projektu realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zakupiono do Szpitala Powiatowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim nowy sprzęt mający istotne znaczenie dla procesu leczenia i diagnostyki.

W ramach projektu zostały zakupione urządzenia medyczne, które są w pełni wykorzystywane w procesie diagnostyki i leczenia:

 1. Aparat RTG stacjonarny wraz z adaptacja pomieszczeń. Wartość 1 319 990,00 zł.
 2. Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostyką klatki piersiowej płuc. Wartość 315 000 zł.
 3. Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji. Wartość 53 078,76 zł.
 4. Centrala do monitorowania. Wartość 13 095,00 zł.
 5. Defibrylator z wyposażeniem. Wartość 75 376,62 zł
 6. Kardiomonitory – szt. 6. Wartość 41 778,00 zł

Powyższy sprzęt jest wykorzystywany do ciągłego udzielania świadczeń z zakresu Opieki medycznej.