Artykuł zawiera mapki obrazujące rozmieszczenie ważnych z punktu widzenia Pacjenta jednostek organizacyjnych w SPZOZ. Większy format mapki dostępny jest po kliknięciu w jej miniaturę.