Dofinansowano z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA


SP ZOZ w 2012 roku w ramach realizacji umowy prewencyjnej zawartej z PZU Życie S.A. zakupił nowoczesny sprzęt medyczny w postaci dwóch rejestratorów EKG służących do wykonywania badań profilaktycznych ludności Powiatu mińskiego w zakresie schorzeń układu krążenia i układu oddechowego.

Zakupiony sprzęt medyczny usprawni wczesną diagnostykę oraz czynną opiekę nad pacjentami Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.  Rejestratory EKG umożliwiają rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa  oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego.

 

Dodatkowe informacje