Lokalizacja:

Ostatnie piętro nowego pawilonu (droga do laboratorium)

Kierownik:

mgr Hanna Iwanowska – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

25 506 51 91

Kierownik Zespołu Techników Medycznych:

Violetta Nojszewska – st. tech. analityki medycznej 

Pracownia mikrobiologii:

mgr Maja Korab

25 506 51 97

Pracownia biochemii:

mgr. Iwona Jankowska – I° analityki klinicznej

25 506 51 95

Pracownia hematologii:

25 506 51 98

Pracownia analityki ogólnej:

mgr. Marta Rychta – mł. asystent

Pracownia serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi:

mgr. Elżbieta Wójcik – I° analityki klinicznej, II° laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

mgr. Magdalena Oleksińska – II° laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

25 506 51 99

Rejestracja laboratorium:

25 506 51 92