Lokalizacja:

ul. Tadeusza Kościuszki 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki

NUMERY TELEFONÓW

Podstawowa Opieka Zdrowotna ­ lekarz pierwszego kontaktu
25 506 53 99

Podstawowa Opieka Zdrowotna ­ Dzieci Zdrowe
25 506 53 51

Podstawowa Opieka Zdrowotna ­ Dzieci Chore
25 506 53 52

Rejestracja do poradni kardiologicznej, reumatologicznej, endokrynologicznej
25 506 53 99

Rejestracja do poradni neurologicznej, okulistycznej, dermatologicznej, laryngologicznej
25 506 53 99

Rejestracja do poradni diabetologicznej
25 506 53 99

Rejestracja do poradni stomatologicznej
25 506 53 99

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego
25 506 53 57

Pracownia Fizykoterapii i Rehabilitacji
25 506 53 58

Rejestracja do poradni położniczo ­ginekologicznej
25 506 53 59

Rejestracja Laboratorium
25 506 53 60

Rejestracja do poradni chorób płuc
25 506 53 99

Pracownia EEG
25 506 53 62

Medycyna pracy
25 506 53 63

Sekretariat Przychodni Lekarskiej
25 506 53 64

Kierownik Przychodni Lekarskiej
25 506 53 65

Pielęgniarka przełożona Przychodni Lekarskiej
25 506 53 71

Punkt Szczepień
25 506 53 66

Pielęgniarka środowiskowa
25 506 53 67

Gabinet położnej środowiskowej
25 506 53 68

Gabinet medycyny szkolnej
25 506 53 69

Pracownia EKG
25 506 53 70