Lokalizacja:

ul. Tadeusza Kościuszki 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki

W Przychodni Lekarskiej działają wymienione poniżej pracownie diagnostyczne:

Pracownia Spirometrii

Lokalizacja: Drugie piętro, gabinet 206

Wtorek, Środa11:25 – 19:00
Czwartek07:30 – 15:05
Piątek07:00 – 14:35
Pracownia EKG

25 506 53 70

Lokalizacja: Drugie piętro, gabinet 208

Poniedziałek, Wtorek, Środa07:00 – 19:00
Środa, Czwartek07:00 – 14:35
Pracownia EEG

25 506 53 62

Lokalizacja: Trzecie piętro, gabinet 304

Środa, Czwartek07:00 – 14:35
Pracownia Badań Słuchu (audiometria)

Lokalizacja: Trzecie piętro, gabinet 309

Poniedziałek, Środa11:30 – 19:00
Czwartek07:30 – 10:00
Piątek07:30 – 15:00
Pracownia RTG zębów

Lokalizacja:

Czwarte piętro, gabinet 416

Wykonywane badania:

Punktowe zdjęcia wewnątrzustne pojedynczych zębów w wersji cyfrowej.

Wcześniejsze rejestrowanie się na wizytę nie jest wymagane!

Wystarczy zgłosić się w godzinach pracy pracowni, z dokumentem tożsamości, skierowaniem, a w przypadku osoby nieletniej z rodzicem / opiekunem prawnym.

Wynik w postaci badania na płycie CD pacjent otrzymuje kilka minut po wykonanym badaniu, zaś interpretacji obrazu dokonuje lekarz stomatolog zlecający rtg zęba.

Istnieje możliwość wykonania RTG zęba bez skierowania – wówczas pacjent pokrywa koszt wykonania w/w usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem w SPZOZ. W przypadku badań komercyjnych pacjenci zgłaszający się wcześniej proszeni są o zgłaszanie się do Rejestracji Centralnej na pierwszym piętrze w celu dokonania opłaty za badanie.

Godziny pracy pracowni:

Poniedziałek08:00 – 11:00
Wtorek15:00 – 18:00

 Uwaga! 

Jeśli w czasie wykonania badania radiologicznego zachodzi konieczność podtrzymania pacjenta, czynność tą może wykonać osoba która:

  • Ukończyła 18 lat,
  • Nie jest w ciąży,
  • Nie jest na co dzień narażona na promieniowanie jonizujące,
  • Została poinformowana o sposobie podtrzymania pacjenta,
  • Została poinformowana o skutkach promieniowania,
  • Została wyposażona w osłony osobiste.

 Uwaga! 

 Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że jesteś w ciąży, powiedz o tym przed wykonaniem badania personelowi! 

Badania u kobiet w ciąży są ograniczone do niezbędnych przypadków, jeżeli nie mogą być wykonane po rozwiązaniu.

Godziny podane w grafikach powyżej mogą ulec niespodziewanej zmianie. Prosimy zawsze upewniać się czy godziny przyjęć są aktualne.