Moduł e-Rejestracji pozwala Pacjentom SPZOZ w Mińsku Mazowieckim na:

 • Przegląd listy usług możliwych do realizacji w placówce Zamawiającego dla pacjenta,
 • Przegląd listy usług możliwych do rezerwacji przez Internet,
 • Możliwość zdalnego zgłoszenia wniosku o rezerwację terminu usługi z preferowanymi terminami (zakres dat, dni tygodnia, przed południem, po południu): do Pracowni Diagnostycznej lub Gabinetu Lekarskiego,
 • Umożliwia określenia celu wizyty u lekarza, z podziałem na: przypadek nagły incydentalny, stan nagły przy chorobie przewlekłej, wizytę kontrolną, wizytę po kolejną receptę, wizytę po skierowanie na badanie specjalistyczne,
 • Udostępnienie danych o zaplanowanych wizytach i usługach,
 • Prezentacja informacji o stanie usługi (zaplanowana, anulowana, wykonana),
 • Możliwość wydruku potwierdzenia rezerwacji: data i godzina usługi, imię i nazwisko pacjenta, numer rezerwacji, miejsce wykonania usługi, informacje dodatkowe dla pacjenta,
 • Dostęp do informacji o lokalizacji miejsca wykonania usługi,
 • Możliwość odwołania rezerwacji.

Przed skorzystaniem z wyżej wymienionych funkcjonalności Pacjent musi zapoznać się z regulaminem a następnie zarejestrować się wypełniając  wniosek  (do wypełnienia i wydrukowania), który następnie należy złożyć w rejestracji. O dalszych krokach postępowania pacjent zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej – e-rejestracja@spzozmm.pl. Jeżeli Pacjent posiada już konto w systemie e-ZOZ może zalogować się do niego.

W trakcie korzystania z e-Rejestracji prosimy pamiętać na następujące zagadnieniach bezpieczeństwa informatycznego:

 • Przed logowaniem do systemu należy sprawdzić, czy adres strony logowania Użytkownika do systemu to: https://e-rejestracja.spzozmm.pl/,
 • Czytać uważnie pojawiające się w przeglądarce komunikaty o alertach bezpieczeństwa,
 • Nigdy nie ignorować ostrzeżeń przeglądarki o błędnym certyfikacie,
 • Zawsze wylogowywać się z systemu używając linka „Wyloguj”.