Lokalizacja:

ul. Tadeusza Kościuszki 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Pierwsze piętro, koniec korytarza (za Rejestracją Centralną).

Kierownik:

mgr Małgorzata Rombel – specjalista II stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej

Kontakt:

25 506 53 58

Kadra zespołu terapeutycznego:

Wykwalifikowana kadra zapewnia profesjonalne, wysokiej jakości świadczenia wszystkim pacjentom. Nowoczesny sprzęt i aparaty pozwalają realizować cele kompleksowej rehabilitacji zgodnie z osiągnięciami współczesnej fizjoterapii.

Przyjęcia pacjentów:

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 19:00

Rejestracja:

Rejestracja pacjentów odbywa się poprzez zgłoszenie osobiste lub telefoniczne na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawione przez lekarza POZ lub z poradni specjalistycznej.

Zakres działalności:

1. Świadczenia fizjoterapeutyczne w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej:

 • zabiegi fizykalne:
  • galwanizacja,
  • jonoforeza,
  • elektrostymulacje,
  • prądy: diadynamiczne, interferencyjne – Nemecka, Tens, Treberta, Kotza,
  • ultradzwięki, ultrafonoforeza,
  • laseroterapia – punktowa i skaner,
  • krioterapia miejscowa z użyciem par ciekłego azotu,
  • impulsowe pole wielkiej częstotliwości,
  • pole magnetyczne pole niskiej częstotliwości,
  • naświetlania promieniami IR,UV, Q-LIGHT.
 • masaż:
  • masaż klasyczny leczniczy – ręczny,
  • masaż mechaniczny – aparatem aquavibron,
  • masaż limfatyczny – aparatem do leczenia obrzęków limfatycznych i terapii poprawy krążenia krwi (presoterapia).
 • zabiegi z zakresu kinezyterapii:
  • ćwiczenia: izometryczne, czynno-bierne,wspomagane i samowspomagane, w odciążeniu,w odciążeniu z oporem, redresyjne, indywidualne,
  • wyciągi kręgosłup szyjnego i lędźwiowego specjalistycznym aparatem do trakcji, ćwiczenia na przyrządach (rower treningowy, rotory stawu barkowego, rotory kończyny górnej i dolnej),
  • terapia ręki,
  • kinezyterapia geriatryczna,
  • udzielamy instruktażu ćwiczeń do kontynuacji w domu.

2. Prowadzimy działania profilaktyczne – w czasie cyklu ambulatoryjnego prozdrowotna edukacja pacjenta i promowanie zachowań prozdrowotnych, utrzymujących dobrą kondycję psychofizyczną.

3. Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych – zgodnie z wymogami NFZ.

4. Świadczenia fizjoterapeutyczne w ramach usług komercyjnych – według Cennika Usług Medycznych.