Wyjaśnienie Dyrektora w sprawie zdarzenia dziecka, które zadławiło się ością

Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim podaje do wiadomości: W związku ze zdarzeniem opisywanym w mediach w sprawie 3 letniego dziecka, które zadławiło się ością, Rzecznika Praw Pacjenta po przeprowadzonym postępowaniu i zebranych dowodach nie stwierdził zaniedbań ze strony SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. Jednocześnie Rzecznik Praw Pacjenta w tej sprawie stwierdził brak naruszenia praw pacjenta dla udzielanych świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

Czytaj dalej
Skip to content