Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo informuję że zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego WZ-ll. 967.706.2020-7 z dnia 02 marca 2021 roku od 02 marca 2021 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (Szpital Powiatowy) realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 54 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (35 łóżek w Oddziale wewnętrznym, 13 łóżek w Oddziale chirurgii ogólnej i 6 łóżek w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii) w tym 9 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Tym samym świadczenia opieki zdrowotnej od 02 marca 2021 roku dla pacjentów nie zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są realizowane w Oddziale chirurgii ogólnej na 21 łóżkach, Oddziale Ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym, Oddziale dziecięcym oraz Oddziale wewnętrznym (25 łóżek). Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje świadczenia zdrowotne zgodnie z przeznaczeniem. Mariusz Martyniak Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Czytaj dalej Komunikat Dyrektora

Szczepienia p/COVID-19 dla Nauczycieli

Szczepienia nauczycieli zgłoszonych przez dyrektorów szkół z powiatu mińskiego będą się odbywały w Szpitalu ul. Szpitalna 37 wejście od Poradni chirurgicznej. Zgłosiło się do nas 1162 nauczycieli ! Liczba osób, które będą mogły się zaszczepić w tygodniu jest uwarunkowana ilością dostaw szczepionki. Tygodniowo możemy składać zamówienia na 300 dawek szczepionki. Przewidujemy szczepienia również w weekendy. Prosimy o zgłaszanie się do szczepienia w wyznaczonym terminie.

Czytaj dalej Szczepienia p/COVID-19 dla Nauczycieli

Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo informuję że zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego WZ-ll. 967.706.2020-6 z dnia 09 lutego 2021 roku od 17 lutego 2021 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (Szpital Powiatowy) realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 51 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (35 łóżek w Oddziale wewnętrznym, 10 łóżek w Oddziale chirurgii ogólnej i 6 łóżek w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii) w tym 9 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Tym samym świadczenia opieki zdrowotnej od 17 lutego 2021 roku dla pacjentów nie zakażonych wirusem SARS-CoV-2 będą realizowane w Oddziale chirurgii ogólnej na 21 łóżkach. Ponadto pacjenci nie zakażeni wirusem SARS-CoV-2 hospitalizowani są w Oddziale Ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym, Oddziale dziecięcym oraz Oddziale wewnętrznym (25 łóżek). Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje świadczenia zdrowotne zgodnie z przeznaczeniem. Mariusz Martyniak Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Czytaj dalej Komunikat Dyrektora