Nowa pracownia bronchoskopii

"Chcemy żeby było lepiej" - to nie slogan, a nasz cel. Dostępność do badań bronchoskopowych i szybka diagnostyka w tym kierunku jest kluczowa w diagnostyce wielu pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych. Dzięki umowie na finansowanie zakupu bronchoskopu z myjnią z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zawartej z Wojewodą Mazowieckim (wartość finansowania 80 000 PLN) w naszym szpitalu powstanie pracownia bronchoskopii. Badania będą wykonywane zarówno dla pacjentów szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Pracownia zostanie uruchomiona do końca bieżącego roku.

Czytaj dalejNowa pracownia bronchoskopii

Badania noworodków

W trosce o zdrowie dzieci, Oddział Neonatologiczny naszego Szpitala włącza się w pilotażowe badania przesiewowe noworodków w kierunku oceny ryzyka cukrzycy typu 1. Badanie będzie wykonywane z resztki krwi pobranej na bibułę do badań przesiewowych noworodków. Realizatorem zadania badawczego GPPAD-02 jest Instytut Matki i Dziecka w programie SINT1A pn. „Badania przesiewowe noworodków w kierunku oceny ryzyka cukrzycy typu 1”. Dzieci z podwyższonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu pierwszego, na podstawie testu genetycznego, będą kierowane do Pani Profesor Agnieszki Szypowskiej z Kliniki Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, gdzie otrzymają szczegółowe informacje. Warunkiem przystąpienia do programu jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Czytaj dalejBadania noworodków

KOORDYNACJA W POZ

Przychodnia Lekarska ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim zaprasza i informuje. Jeśli chcesz skorzystać z bezpłatnych profilaktycznych badań cytologicznych lub mammografii zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszym Koordynatorem. Koordynator POZ Pani Agnieszka Sobkowicz SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 9 05-300 Mińsk Mazowiecki Gabinet 201, 2 piętro Tel: +48 887 035 434

Czytaj dalejKOORDYNACJA W POZ

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej w swoich strukturach ma dwa punkty pobrań, jeden z nich zlokalizowany przy ul. Kościuszki 9 w Przychodni Lekarskiej i drugi przy SPZOZ ul. Szpitalna 37, oraz osiem pracowni: pracownia mikrobiologii, serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi, biochemii, immunochemii, koagulologii, hematologii i pracownia analityki ogólnej. Punkty pobrań pracują w wyznaczonych godzinach i realizują pobrania zarówno u dorosłych jak i dzieci. Pracownia mikrobiologii pracuje w godzinach 07:30 - 15:05, natomiast pozostałe pracownie działają całą dobę.

Czytaj dalejDział Diagnostyki Laboratoryjnej