Zakończenie inwestycji

Zakończenie inwestycji realizowanych w ramach projektu finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Szpitalu Powiatowym SPZOZ w Mińsku Mazowieckim oraz zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu Powiat Mińskiego pod nazwą „Modernizacji Szpitala Powiatowego – V etap” było okazją do zaprezentowania efektów projektów i ich wpływu na leczenie pacjentów w Szpitalu Powiatowym.

Czytaj dalejZakończenie inwestycji

Program profilaktyki raka piersi

Drogie Pacjentki, przypominamy, że w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej realizujemy Program profilaktyki raka piersi. Dzięki realizacji programu chcemy pokazać kobietom, jak ważne są badania profilaktyczne oraz zachęcić je do wykonywania mammografii. Badanie w ramach programu jest bezpłatne. Do udziału w programie nie jest potrzebne skierowanie.

Czytaj dalejProgram profilaktyki raka piersi

Nowa pracownia bronchoskopii

"Chcemy żeby było lepiej" - to nie slogan, a nasz cel. Dostępność do badań bronchoskopowych i szybka diagnostyka w tym kierunku jest kluczowa w diagnostyce wielu pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych. Dzięki umowie na finansowanie zakupu bronchoskopu z myjnią z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zawartej z Wojewodą Mazowieckim (wartość finansowania 80 000 PLN) w naszym szpitalu powstanie pracownia bronchoskopii. Badania będą wykonywane zarówno dla pacjentów szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Pracownia zostanie uruchomiona do końca bieżącego roku.

Czytaj dalejNowa pracownia bronchoskopii

Badania noworodków

W trosce o zdrowie dzieci, Oddział Neonatologiczny naszego Szpitala włącza się w pilotażowe badania przesiewowe noworodków w kierunku oceny ryzyka cukrzycy typu 1. Badanie będzie wykonywane z resztki krwi pobranej na bibułę do badań przesiewowych noworodków. Realizatorem zadania badawczego GPPAD-02 jest Instytut Matki i Dziecka w programie SINT1A pn. „Badania przesiewowe noworodków w kierunku oceny ryzyka cukrzycy typu 1”. Dzieci z podwyższonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu pierwszego, na podstawie testu genetycznego, będą kierowane do Pani Profesor Agnieszki Szypowskiej z Kliniki Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, gdzie otrzymają szczegółowe informacje. Warunkiem przystąpienia do programu jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Czytaj dalejBadania noworodków