Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

spzozmm@spzozmm.pl
NIP: 822-18-41-618 REGON: 712351100 KRS: 0000114964
Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. Nr konta: 61 922600050010010020000070

Adres skrytki ePUAP: /spzozmm/SkrytkaESP

SZPITAL POWIATOWY

Lokalizacja: ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki

NUMERY TELEFONÓW

Główny numer szpitala
25 506 51 00

Fax: 25 759 16 66, 25 506 51 09

NUMERY TELEFONÓW:

Sekretariat Dyrektora i zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa
25 506 51 01

Naczelna pielęgniarka
25 506 51 06

Główna księgowa
25 506 51 11

Dział finansowo-księgowy
25 506 51 10

Kierownik Działu Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych
25 506 51 21

Dział Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych
25 506 51 20

Kierownik Działu Kadr i Płac
25 506 51 31

Dział Kadr i Płac
25 506 51 30

Kierownik Działu Logistyki / Główny informatyk
25 506 51 78

Dział Logistyki, Sekcja informatyki
25 506 51 77

Dział Logistyki, Sekcja inwestycji, utrzymania infrastruktury i sprzętu
25 506 51 40

Sekcja zamówień publicznych
25 506 51 61

25 506 51 62

Pełnomocnik ds. pacjentów/kombatantów
25 506 51 63
przyjmuje od poniedziałku do piątku od 07:30 do 15:00

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
25 506 51 80

Pielęgniarka Epidemiologiczna
25 506 51 82

Specjalista BHP
25 506 51 85

Pielęgniarka Społeczna (Załącznik PDF)
25 506 51 83

 

Poradnie w Szpitalu Powiatowym:

Rejestracja do poradni chirurgicznej, ortopedycznej, urologicznej
25 506 53 99

Rejestracja do poradni RTG, TK, USG, Mammografii
25 506 53 99

Rejestracja do poradni położniczo­-ginekologicznej (KTG)
25 506 53 06

Pracownia prób wysiłkowych
25 506 52 33

Pracownia endoskopii
25 506 52 31


ODDZIAŁY SZPITALNE

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH:
Kierownik: dr n. med. Piotr Gryglas
Sekretariat: 25 506 52 20

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
Ordynator dr n. med. Marek Olewiński
Sekretariat: 25 506 52 35

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Ordynator dr. n med. Jacek Wroński
Punkt pielęgniarski: 25 506 52 79

ODDZIAŁ DZIECIĘCY
Ordynator lek. med. Andrzej Poziemski
Sekretariat: 25 506 52 65

ODDZIAŁ NOWORODKOWY
Ordynator lek. med. Beata Niedojadło – Samson
Pokój pielęgniarek: 25 506 52 74

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
Ordynator lek. med. Marek Florczak
Sekretariat: 25 506 52 50

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
Kierownik: lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło
Rejestracja SOR: 25 506 52 00

 

PRZYCHODNIA LEKARSKA

Lokalizacja: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki

NUMERY TELEFONÓW

Podstawowa Opieka Zdrowotna ­ lekarz pierwszego kontaktu
25 506 53 99

Podstawowa Opieka Zdrowotna ­ Dzieci Zdrowe
25 506 53 51

Podstawowa Opieka Zdrowotna ­ Dzieci Chore
25 506 53 52

Rejestracja do poradni kardiologicznej, reumatologicznej, endokrynologicznej
25 506 53 99

Rejestracja do poradni neurologicznej, okulistycznej, dermatologicznej, laryngologicznej
25 506 53 99

Rejestracja do poradni diabetologicznej
25 506 53 99

Rejestracja do poradni stomatologicznej
25 506 53 99

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego
25 506 53 57

Pracownia Fizykoterapii i Rehabilitacji
25 506 53 58

Rejestracja do poradni położniczo-ginekologicznej
25 506 53 59

Rejestracja Laboratorium (07:30 – 11:20 (przerwa 10:00 – 10:15))
25 506 53 60

Rejestracja do poradni chorób płuc
25 506 53 99

Pracownia EEG
25 506 53 62

Medycyna pracy
25 506 53 63

Kierownik Przychodni Lekarskiej
25 506 53 65

Pielęgniarka przełożona Przychodni Lekarskiej
25 506 53 71

Punkt Szczepień
25 506 53 66

Pielęgniarka środowiskowa
25 506 53 67

Gabinet położnej środowiskowej
25 506 53 68

Gabinet medycyny szkolnej
25 506 53 69

Pracownia EKG
25 506 53 70

 

Filia nr 1 – Przychodnia Lekarska „Miła”

Lokalizacja: ul. Miła 14A, 05-200 Wołomin

Rejestracja:
22 599 65 65