Formularz kontaktowy

Szanowni Państwo, w celu umożliwienia Państwu przekazywania nam na bieżąco uwag, spostrzeżeń i zapytań, uruchamiamy formularz kontaktowy.
Mogą Państwo kontaktować się z nami zarówno anonimowo jak i wskazując dane osobowe i sposób kontaktu z osobą przesyłającą wiadomość. W celu uzyskania informacji zwrotnej konieczne jest wskazanie danych wysyłającego zapytanie. Zachęcamy również Państwa do przekazywania nam swoich uwag i oceny za pomocą anonimowych ankiet.
Formularz kontaktowy nie służy do: składania wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej, rejestracji, składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

  spzozmm@spzozmm.pl
  NIP: 8221841618
  REGON: 712351100
  KRS: 0000114964
  Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. Nr konta: 61 922600050010010020000070

  Adres skrytki ePUAP: /spzozmm/SkrytkaESP

  SZPITAL POWIATOWY

  Lokalizacja: ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki

  NUMERY TELEFONÓW

  Główny numer szpitala
  25 506 51 00

  Fax: 25 759 16 66, 25 506 51 09

  NUMERY TELEFONÓW:

  Sekretariat Dyrektora i zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa
  25 506 51 01

  Naczelna pielęgniarka
  25 506 51 06

  Główna księgowa
  25 506 51 11

  Dział finansowo-księgowy
  25 506 51 10

  Zastępca dyrektora ds. planowania i organizacji świadczeń medycznych
  25 506 51 21

  Dział Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych
  25 506 51 20

  Kierownik Działu Kadr i Płac
  25 506 51 31

  Dział Kadr i Płac
  25 506 51 30

  Kierownik Działu Logistyki / Główny informatyk
  25 506 51 78

  Dział Logistyki, Sekcja informatyki
  25 506 51 77

  Dział Logistyki, Sekcja inwestycji, utrzymania infrastruktury i sprzętu
  25 506 51 40

  Sekcja zamówień publicznych
  25 506 51 61

  25 506 51 62

  Pełnomocnik ds. pacjentów/kombatantów
  25 506 51 63
  przyjmuje od poniedziałku do piątku od 07:30 do 15:00

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  25 506 51 80

  Pielęgniarka Epidemiologiczna
  25 506 51 82

  Specjalista BHP
  25 506 51 85

  Pracownik Socjalny (Załącznik PDF)
  887 035 414

   

  Poradnie w Szpitalu Powiatowym:

  Rejestracja do poradni chirurgicznej, ortopedycznej, urologicznej
  25 506 53 99

  Rejestracja do poradni RTG, TK, USG, Mammografii
  25 506 53 99

  Rejestracja do poradni położniczo­-ginekologicznej (KTG)
  25 506 53 06

  Pracownia prób wysiłkowych
  25 506 52 33

  Pracownia endoskopii
  25 506 52 31


  ODDZIAŁY SZPITALNE

  ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH:
  Kierownik: dr n. med. Piotr Gryglas
  Sekretariat: 25 506 52 20

  ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
  Ordynator dr n. med. Marek Olewiński
  Sekretariat: 25 506 52 35

  ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
  Ordynator dr. n med. Jacek Wroński
  Punkt pielęgniarski: 25 506 52 79

  ODDZIAŁ DZIECIĘCY
  Ordynator lek. med. Andrzej Poziemski
  Sekretariat: 25 506 52 65

  ODDZIAŁ NOWORODKOWY
  Ordynator lek. med. Beata Niedojadło – Samson
  Pokój pielęgniarek: 25 506 52 74

  ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
  Ordynator lek. med. Marek Florczak
  Sekretariat: 25 506 52 50

  SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
  Kierownik: lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło
  Rejestracja SOR: 25 506 52 00

   

  PRZYCHODNIA LEKARSKA

  Lokalizacja: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki

  NUMERY TELEFONÓW

  Podstawowa Opieka Zdrowotna ­ lekarz pierwszego kontaktu
  25 506 53 99

  Podstawowa Opieka Zdrowotna ­ Dzieci Zdrowe
  25 506 53 51

  Podstawowa Opieka Zdrowotna ­ Dzieci Chore
  25 506 53 52

  Rejestracja do poradni kardiologicznej, reumatologicznej, endokrynologicznej
  25 506 53 99

  Rejestracja do poradni neurologicznej, okulistycznej, dermatologicznej, laryngologicznej
  25 506 53 99

  Rejestracja do poradni diabetologicznej
  25 506 53 99

  Rejestracja do poradni stomatologicznej
  25 506 53 99

  Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego
  25 506 53 57

  Pracownia Fizykoterapii i Rehabilitacji
  25 506 53 58

  Rejestracja do poradni położniczo-ginekologicznej
  25 506 53 59

  Rejestracja Laboratorium (07:30 – 11:20 (przerwa 10:00 – 10:15))
  25 506 53 60

  Rejestracja do poradni chorób płuc
  25 506 53 99

  Pracownia EEG
  25 506 53 62

  Medycyna pracy
  25 506 53 63

  Kierownik Przychodni Lekarskiej
  25 506 53 65

  Pielęgniarka przełożona Przychodni Lekarskiej
  25 506 53 71

  Punkt Szczepień
  25 506 53 66

  Pielęgniarka środowiskowa
  25 506 53 67

  Gabinet położnej środowiskowej
  25 506 53 68

  Gabinet medycyny szkolnej
  25 506 53 69

  Pracownia EKG
  25 506 53 70

   

  SPZOZ Przychodnia „Miła” – Filia nr 1

  Lokalizacja: ul. Miła 14A, 05-200 Wołomin

  Rejestracja:
  22 599 65 65

   

  SPZOZ Przychodnia „Jeruzal” – Filia nr 2

  Lokalizacja: ul. Rynek 15, 05-317 Jeruzal

  Rejestracja:
  503 492 768