spzozmm@spzozmm.pl
NIP: 822-18-41-618 REGON: 712351100 KRS: 0000114964
Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. Nr konta: 61 922600050010010020000070

SZPITAL POWIATOWY

Lokalizacja: ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki

NUMERY TELEFONÓW

Centrala telefoniczna – SZPITAL POWIATOWY
25 506 51 00
25 758 30 01
25 758 30 02
25 758 30 03
25 758 30 04
25 758 30 05

Fax: 25 759 16 66, 506 51 09

NUMERY TELEFONÓW:

Sekretariat Dyrektora, z-ca Dyrektora ds. lecznictwa
25 506 51 01

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych
25 506 51 05

Naczelna pielęgniarka
25 506 51 06

Główna księgowa
25 506 51 11

Przełożona pielęgniarek szpitala
25 506 51 80

Pielęgniarka Społeczna (Załącznik PDF)
25 506 51 83

Księgowość
25 506 51 10

Dział Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych
25 506 51 20

Kierownik Działu Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych
25 506 51 21

Fax: 25 506 51 29

Dział Kadr i Płac
25 506 51 30

Kierownik Działu Kadr i Płac
25 506 51 31

Dział Administracji i Obsługi
25 506 51 40

Kierownik Działu Administracji i Obsługi
25 506 51 41

Sekcja Transportu i Zaopatrzenia
25 506 51 50

Dział Inwestycji i Zakupów
25 506 51 60

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
25 506 51 01
przyjmuje od poniedziałku do piątku od 07:30 do 15:00

Sekcja Informatyki
25 506 51 77

 

Poradnie w Szpitalu Powiatowym:

Rejestracja do poradni chirurgicznej, ortopedycznej, urologicznej
25 506 53 99

Rejestracja do poradni RTG, TK, USG
25 506 53 99

Rejestracja do poradni położniczko­-ginekologicznej (KTG)
25 506 53 06

Pracownia prób wysiłkowych
25 506 52 33

Pracownia endoskopii
25 506 52 31


ODDZIAŁY SZPITALNE

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH:
Kierownik: dr n. med. Michał Niemczyk
Sekretariat: 25 506 52 20

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
Ordynator dr n. med. Olewiński Marek
Sekretariat: 25 506 52 35

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Ordynator dr. n med. Jacek Wroński
Punkt pielęgniarski: 25 506 52 79

ODDZIAŁ DZIECIĘCY
Ordynator lek. med. Andrzej Poziemski
Sekretariat: 25 506 52 65

ODDZIAŁ NOWORODKOWY
Ordynator lek. med. Beata Niedojadło – Samson
Pokój pielęgniarek: 25 506 52 74

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
Ordynator lek. med. Marek Florczak
Sekretariat: 25 506 52 50

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
Kierownik: lek. med. Jarosław Tomczak
Rejestracja SOR: 25 506 52 00

 

PRZYCHODNIA LEKARSKA

Lokalizacja: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki

NUMERY TELEFONÓW

Podstawowa Opieka Zdrowotna ­ lekarz pierwszego kontaktu
25 506 53 99

Podstawowa Opieka Zdrowotna ­ Dzieci Zdrowe
25 506 53 51

Podstawowa Opieka Zdrowotna ­ Dzieci Chore
25 506 53 52

Rejestracja do poradni kardiologicznej, reumatologicznej, endokrynologicznej
25 506 53 99

Rejestracja do poradni neurologicznej, okulistycznej, dermatologicznej, laryngologicznej
25 506 53 99

Rejestracja do poradni diabetologicznej
25 506 53 99

Rejestracja do poradni stomatologicznej
25 506 53 99

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego
25 506 53 57

Pracownia Fizykoterapii i Rehabilitacji
25 506 53 58

Rejestracja do poradni położniczo-ginekologicznej
25 506 53 59

Rejestracja Laboratorium (07:30 – 11:20 (przerwa 10:00 – 10:15))
25 506 53 60

Rejestracja do poradni chorób płuc
25 506 53 99

Pracownia EEG
25 506 53 62

Medycyna pracy
25 506 53 63

Sekretariat Przychodni Lekarskiej
25 506 53 64

Kierownik Przychodni Lekarskiej
25 506 53 65

Pielęgniarka przełożona Przychodni Lekarskiej
25 506 53 71

Punkt Szczepień
25 506 53 66

Pielęgniarka środowiskowa
25 506 53 67

Gabinet położnej środowiskowej
25 506 53 68

Gabinet medycyny szkolnej
25 506 53 69

Pracownia EKG
25 506 53 70

Skip to content