Lokalizacja:

ul. Tadeusza Kościuszki 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Czwarte piętro, gabinety: 401, 402, 404, 406, 408 i 416 (RTG zębów)

Rejestracja:

25 506 53 99

Zapisy do lekarzy dentystów na termin lub w dniu zapisu rano odbywają się w rejestracji na pierwszym piętrze osobiście lub przez upoważnione osoby trzecie. Pacjenci z tzw. „bólem” przyjmowani są w dniu zgłoszenia po uprzednim założeniu  karty  historii choroby w rejestracji.

Leczenie stomatologiczne:

Stomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Można wybrać dowolną placówkę lub dentystę, którzy posiadają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń stomatologicznych. Nie potrzebne jest skierowania do lekarza dentysty.

W ramach leczenia stomatologicznego refundowane są m.in. świadczenia:

 • ogólnostomatologiczne,
 • chirurgii stomatologicznej (operacyjne leczenie jamy ustnej, np. usuwanie zębów),
 • periodontologii (leczenie chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej),
 • protetyki (uzupełnianie uzębienia za pomocą protez),
 • pomocy doraźnej-bólowej.

W ramach świadczeń gwarantowanych lekarz dentysta zapewni ci bezpłatne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.

O nas:

Nasza poradnia świadczy usługi stomatologiczne w ramach umowy z NFZ świadczenia ogólnostomatologiczne (dla dorosłych  i dzieci) z wykonywaniem protez zębowych świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do lat 18.

Zapraszamy również grupy dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli na tzw. lekcję stomatologiczną w ramach programu  „Zdrowy ząb” gdzie pokazujemy na czym polega nasza praca, przeprowadzamy instruktaż higieny jamy ustnej, rozmawiamy jak powstaje próchnica i co robić żeby zęby były zdrowe oraz przeprowadzamy badanie jamy ustnej z informacją zwrotną dla rodziców. Chętne grupy prosimy o kontakt pod numer tel. 25 506 53 56 i kontakt z kierownikiem poradni. (ewentualnie zdjęcia z ubiegłego roku) (Załącznik Zdrowy Ząb).

Godziny otwarcia:

Stomatologia ogólna (dla dzieci i dorosłych)
Poniedziałek07:30 – 18:45
Wtorek07:00 – 18:30
Środa07:00 – 18:30
Czwartek07:00 – 18:30
Piątek07:30 – 18:00
Stomatologia dziecięca
Poniedziałek12:45 – 18:45
Wtorek07:00 – 13:00
Środa07:00 – 13:00
Czwartek12:00 – 18:00
Piątek12:00 – 18:00
W ramach stomatologii ogólnej czynny jest codziennie gabinet protetyczny

Lokalizacja: Czwarte piętro, gabinet 401

Poniedziałek12:00 – 18:00
Wtorek07:30 – 13:30
Środa08:00 – 14:00
Czwartek07:00 – 13:00
Piątek08:00 – 14:00
Pracownia RTG zębów
Lokalizacja: Czwarte piętro, gabinet 416

Wykonywane badania:

Punktowe zdjęcia wewnątrzustne pojedynczych zębów w wersji cyfrowej.

 

Wcześniejsze rejestrowanie się na wizytę nie jest wymagane!

Wystarczy zgłosić się w godzinach pracy pracowni, z dokumentem tożsamości, skierowaniem, a w przypadku osoby nieletniej z rodzicem / opiekunem prawnym.

Wynik w postaci badania na płycie CD pacjent otrzymuje kilka minut po wykonanym badaniu, zaś interpretacji obrazu dokonuje lekarz stomatolog zlecający rtg zęba.

Istnieje możliwość wykonania RTG zęba bez skierowania – wówczas pacjent pokrywa koszt wykonania w/w usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem w SPZOZ. W przypadku badań komercyjnych pacjenci zgłaszający się wcześniej proszeni są o zgłaszanie się do Rejestracji Centralnej na pierwszym piętrze w celu dokonania opłaty za badanie.

Godziny pracy pracowni:

Poniedziałek14:00 – 18:00
Środa08:00 – 12:00

 Uwaga! 

Jeśli w czasie wykonania badania radiologicznego zachodzi konieczność podtrzymania pacjenta, czynność tą może wykonać osoba która:

 • Ukończyła 18 lat,
 • Nie jest w ciąży,
 • Nie jest na co dzień narażona na promieniowanie jonizujące,
 • Została poinformowana o sposobie podtrzymania pacjenta,
 • Została poinformowana o skutkach promieniowania,
 • Została wyposażona w osłony osobiste.

 Uwaga! 

 Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że jesteś w ciąży, powiedz o tym przed wykonaniem badania personelowi! 

Badania u kobiet w ciąży są ograniczone do niezbędnych przypadków, jeżeli nie mogą być wykonane po rozwiązaniu.

Gdy u nas jest zamknięte możesz z „bólem” skorzystać z:

Nocna i świąteczna doraźna pomoc stomatologiczna na Mazowszu czynna od poniedziałku do piątku 19:00 – 07:00 oraz całą dobę w soboty niedziele i dni świąteczne: Załącznik nr 3

Lekarze pracujący w naszej poradni:

Lek. dent. DOROTA ZAWADKA-ZIELIŃSKA

Dorota Zawadka-Zielińska – Kierownik Poradni stomatologicznej, lekarz dentysta, I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej przyjmuje w ramach umowy z NFZ.

 • pół etatu świadczenia ogólnostomatologiczne z protetyką
 • pół etatu świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży wg. poniższego harmonogramu

Gabinet stomatologiczny 401:

Poniedziałek12:45 – 18:45 (Stom. Ogólna)
Wtorek07:00 – 13:00 (Dzieci)
Środa07:00 – 10:00 (Stom. Ogólna)
Czwartek07:00 – 13:00 (Protetyka)
Piątek12:00 – 18:00 (Dzieci)

Przyjmowanie interesantów: Środa i Czwartek w godz: 13:00 – 14:00; Czwarte piętro, gabinet 401
w sprawach pilnych w godzinach pracy wg. grafiku

Lek. dent. MARIA KRÓL

Maria Król – lekarz dentysta, II stopień specjalizacji ze stomatologii zachowawczej przyjmuje w ramach umowy z NFZ.

 • świadczenia ogólnostomatologiczne z protetyką wg. poniższego harmonogramu

Gabinet stomatologiczny 404:

Poniedziałek12:00 – 18:00 (Protetyka)
Wtorek07:45 – 13:45
Środa12:30 – 18:30
Czwartek07:45 – 13:45
Piątek07:45 – 13:45
Lek. dent. AGNIESZKA ZAWADKA-PRUS

Agnieszka Zawadka-Prus – lekarz dentysta, I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej przyjmuje w ramach umowy z NFZ.

 • pół etatu świadczenia wg. poniższego harmonogramu

Gabinet stomatologiczny 408:

Poniedziałek12:00 – 18:00
Wtorek07:00 – 12:00
Czwartek07:00 – 13:00
Lek. dent. DANUTA PAŁDYNA

Danuta Pałdyna – lekarz dentysta, I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej przyjmuje w ramach umowy z NFZ.

 • pół etatu świadczenia ogólnostomatologiczne z protetyką
 • pół etatu świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży wg. poniższego harmonogramu

Gabinet stomatologiczny 406:

Poniedziałek12:45 – 18:45 (Dzieci)
Wtorek07:30 – 13:30 (Protetyka)
Środa07:00 – 10:00 (Dzieci)
10:00 – 13:00 (Stom. Ogólna)
Czwartek13:00 – 19:00
Piątek12:00 – 18:00
Lek. dent. MIROSŁAWA ŻANDARSKA

Mirosława Żandarska – lekarz dentysta, przyjmuje w ramach umowy z NFZ.

 • świadczenia ogólnostomatologiczne z protetyką wg. poniższego harmonogramu

Gabinet stomatologiczny 402:

Poniedziałek08:00 – 14:00
Wtorek12:30 – 18:30
Środa08:00 – 14:00 (Protetyka)
Czwartek12:30 – 18:30
Piątek08:00 – 14:00 (Protetyka)
Lek. dent. EWA GÓRSKA

Ewa Górska – lekarz dentysta, przyjmuje w ramach umowyz NFZ.

 • pół etatu świadczenia ogólnostomatologiczne z protetyką wg. poniższego harmonogramu

Gabinet stomatologiczny 408:

Poniedziałek07:30 – 13:00

Gabinet stomatologiczny 404:      

Środa07:00 – 12:30
Piątek14:00 – 18:00
Lek. dent. ANNA KŁOSZEWSKA

Anna Kłoszewska – lekarz dentysta, przyjmuje w ramach umowy z NFZ.

 • pół etatu świadczenia ogólnostomatologiczne z protetyką wg. poniższego harmonogramu

Gabinet stomatologiczny 408:

Środa10:00 – 17:00
Piątek07:30 – 15:00

Harmonogram pracy lekarzy:

Załącznik nr 1

Świadczenia gwarantowane w zakresie leczenia stomatologicznego dla wszystkich pacjentów:

 • Badanie jamy ustnej:
  • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej – 1 raz w okresie 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji (obejmuje instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej),
  • badanie lekarskie kontrolne – 3 razy w okresie 12 miesięcy – 1 raz na 4 miesiące,
  • badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami stomatologicznymi w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
 • Badanie żywości zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
 • Rentgenodiagnostyka – do 2 zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy z wpisaniem opisu do dokumentacji (nie przysługuje bez połączenia z innymi świadczeniami):
  • zdjęcia zębowe wewnątrzustne.
 • Znieczulenie (przysługuje w powiązaniu z innymi świadczeniami stomatologicznymi -przy leczeniu i usuwaniu):
  • znieczulenie miejscowe powierzchniowew spray lub żelu,
  • znieczulenie miejscowe nasiękowe,
  • znieczulenie przewodowe wewnątrzustne.
 • Leczenie choroby próchnicowej zębów:
  • leczenie próchnicy powierzchniowej – wcieranie preparatów do remineralizacji,
  • postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi,
  • opatrunek leczniczy w zębie stałym,
  • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba wypełnieniem,
 • Inne zabiegi stomatologii zachowawczej:
  • trepanacja (,,otwarcie”) martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem,
  • dewitalizacja (,,zatrucie nerwu zęba”) miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem.
 • Leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych (tylko zęby przednie od 3 do 3):
  • ekstyrpacja przyżyciowa (,,usunięcie żywej”) miazgi 1 kanału w znieczuleniu i wypełnienie kanału,
  • ekstyrpacja zdewitalizowanej (,,usunięcie martwej”) miazgi zęba 1 kanału i wypełnienie kanału,
  • czasowe wypełnienie 1 kanału,
  • leczenie endodontyczne (,,kanałowe”) zęba z zakażonym kanałem, z wypełnieniem 1 kanału
 • Zapobieganie i leczenie chorób przyzębia:
  • usunięcie złogów nazębnych (kamienia nazębnego) – 1 raz w okresie 12 miesięcy płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku,
  • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę),
  • kiretaż (,,czyszczenie patologicznej kieszonki zęba”) zwykły
 • Usunięcie zęba w znieczuleniu:
  • usunięcie zęba jednokorzeniowego,
  • usunięcie zęba wielokorzeniowego,
  • usunięcie zęba poprzez dłutownie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł i dźwigni,
 • Inne zabiegi chirurgii stomatologicznej:
  • chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do 3 zębodołów, łącznie ze szwem,
  • chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany,
  •  nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem,
  • repozycja (,,nastawienie”) i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów;
 • Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych częściowych i całkowitych protez akrylowych w szczęce i żuchwie 1 raz na 5 lat, oraz naprawę protez ruchomych częściowych i całkowitych w szczęce i w żuchwie raz na 2 lata:
  • uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej  w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym 1 raz na 5 lat,
  • uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym 1 raz na 5 lat,
  • zaopatrzenie bezzębnej szczęki i żuchwy protezą całkowitą 1 raz na 5 lat ,
  • naprawę protez ruchomych 1 raz na 2 lata,
  • całkowite podścielenie (dopasowanie gdy nie przylega do podłoża) jednej protezy – dla szczęki i dla żuchwy 1 raz na dwa lata dla każdej szczęki,
 • Leczenie protetyczne osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki, w połączeniu z pozostałymi świadczeniami z zakresu protetyki opisanymi w rozporządzeniu stosowanymi bez ograniczeń czasowych:

Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia przysługują dodatkowo:

 • wizyta adaptacyjna – pierwsza wizyta dziecka w gabinecie w gabinecie nie powiązana z innymi świadczeniami;
 • zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych tzw. lakowanie szóstek (raz do ukończenia 8 roku życia);
 • zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów siódmych tzw. lakowanie siódemek (raz do ukończenia 14 roku życia);
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych – raz na 3 miesiące;
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych tzw. lapisowanie;
 • leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych – wykonywanie wypełnień;
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 • odbudowa złamanego kąta siecznego w zębach przednich;
 • leczenie kanałowe (endodontyczne) wszystkich zębów stałych i leczenie amputacyjne (po zatruciu miazgi zęba) zębów mlecznych;
 • 5 zdjęć wewnątrzustnych przy leczeniu zęba po urazie;
 • wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie;

Dla kobiet w ciąży i połogu (42 dni po porodzie) przysługują dodatkowo:

 • Badanie lekarskie kontrolne – co do zasady świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał;
 • Leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich zębów;
 • Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów – nie częściej niż jeden raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia;
 • Do lekarza stomatologa nie trzeba mieć skierowania. Warto pamiętać, iż żeby skorzystać z wizyty w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia należy mieć ze sobą dowód tożsamości oraz ZAŚWIADCZENIE lekarskie potwierdzające ciąże. Natomiast, żeby skorzystać z dodatkowych świadczeń gwarantowanych trzeba mieć KARTĘ CIĄŻY;

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym do ukończenia 16. roku życia oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia 18. roku życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują  znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18. rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.  Osobom niepełnosprawnym w stopniu  znacznym, które ukończyły 18. rok życia przysługuje bez kolejki oczekujących (w ciągu 7 dni) leczenie stomatologiczne oraz uzupełnienie protetyczne poza kolejką oczekujących z uwzględnieniem limitu czasowego raz na 5 lat. W naszej poradni  nie są wykonywane zabiegi w znieczuleniu ogólnym. Wykaz takich placówek znajdą państwo na stronie oddziału NFZ oraz w załączniku nr 2.
Pomoc doraźna tzn. bólowa: Jeśli zgłosisz się do dentysty z bólem, powinieneś otrzymać pomoc tego samego dnia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 193). Do bezpłatnego leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym są uprawnione (na podstawie przepisów opublikowanych w Dz.U. 2009 nr 140 poz. 1144 z późniejszymi zmianami) osoby niepełnosprawne, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych.
Przyjęcie pacjentów  z orzeczeniem poza kolejką  oczekujących – Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz.U. poz. 932).

Godziny podane w grafikach powyżej mogą ulec niespodziewanej zmianie. Prosimy zawsze upewniać się czy godziny przyjęć są aktualne.