KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021

Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 2021, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

(Całość dostępna do pobrania tutaj)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 9 października 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

(Całość dostępna do pobrania tutaj)

 

Program Szczepień Ochronnych w 2021 roku