KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2023  r.

Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 2023, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

(Całość dostępna do pobrania tutaj)

 

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

(Całość dostępna do pobrania tutaj)

 

Program Szczepień Ochronnych w 2023 roku