KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2024

Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284, 909 i 1938) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 2024, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

(Całość dostępna do pobrania tutaj)

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

(Całość dostępna do pobrania tutaj)

 

Program Szczepień Ochronnych w 2024 roku