Lokalizacja:

ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Budynek nowego Pawilonu, pierwsze piętro.

Kontakt:

Telefon główny szpitala: 25 506 51 00
Ordynator: 25 506 52 75
Lekarz Dyżurny OAiIT: 25 506 52 76
Lekarz Dyżurny Anestezjologii: 25 506 52 78
Pielęgniarka oddziałowa: 25 506 52 77
Punkt pielęgniarski: 25 506 52 79

Osoby kierujące oddziałem:

Ordynator:

Lekarz Jacek Wroński – specjalizacja: Anestezjologia i Intensywna Terapia; Studia podyplomowe w zakresie wentylacji mechanicznej

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Mariola Katarzyna Rek – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Lekarze pracujący na oddziale:

 • Doboszyński Tomasz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Głowacka Ewa – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii I stopnia
 • Lewandowska Maria – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii II stopnia
 • Okulus Grażyna – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii II stopnia
 • Sadło Iwona – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii II stopnia
 • Dr n. med. Spiechowicz Jarosław – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Tomasiuk Karol – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii II stopnia, studia podyplomowe w zakresie medycyny bólu
 • Tkaczyk Łukasz

Zespół pielęgniarek:

W zespole pielęgniarek pracuje 28 pań pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, 8 pielęgniarek z tytułem zawodowym mgr pielęgniarstwa, 2 pielęgniarki z tytułem zawodowym mgr w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 4 pielęgniarki z tytułem zawodowym licencjat pielęgniarstwa, 10 pielęgniarek z tytułem pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Podjednostki działające w strukturze oddziału:

 • Oddział Intensywnej Terapii,
 • Oddział Anestezjologii.

Oddział Intensywnej Terapii posiada 6 pełnoprofilowych stanowisk zapewniających prowadzenie intensywnej terapii we wszystkich stanach zagrożenia życia. Dysponuje nowoczesną aparaturą medyczną zapewniającą wysoki standard postępowania w całym procesie diagnostyki i leczenia. Każde stanowisko wyposażone zgodnie z obowiązującymi standardami w wysokiej klasy materace p/odleżynowe, kardiomonitory z funkcją inwazyjnego i małoinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego, respiratory umożliwiające stosowanie różnych opcji terapii wentylacyjnej, w tym trybów nieinwazyjnych, pompy infuzyjne, aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej. Standardem postępowania jest również bronchoskopia diagnostyczno-terapeutyczna. Oddział posiada całodobowy dostęp do badań obrazowych (USG, TK, ECHO serca, badania endoskopowe) oraz szerokiego panelu badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych.

W ramach Bloku Anestezjologicznego funkcjonuje 5 stanowisk do znieczulania, 3 stanowiska pooperacyjne z wyposażeniem i personelem gwarantującym wysoki standard opieki okołooperacyjnej na poziomie oddziału intensywnej terapii. W ramach Bloku Anestezjologicznego wykonywane są wszystkie rodzaje znieczuleń przewodowych, zarówno blokad centralnych jak i obwodowych oraz różne metody znieczulenia ogólnego dostosowane do wieku, stanu zdrowia, życzeń pacjenta i rodzaju zabiegów diagnostycznych lub operacyjnych. Stosujemy w tym także różne techniki analgezji porodu. Każdego roku wykonujemy około 2500 znieczuleń. Personel Oddziału prowadzi również terapię przeciwbólową u wszystkich pacjentów Szpitala, którzy tego wymagają.

Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki organizacyjnej

W Oddziale Intensywnej Terapii zajmujemy się leczeniem chorych w stanach zagrożenia życia, szczególnie:

 • urazy wielonarządowe,
 • ostra niewydolność oddechowa,
 • ostra niewydolności nerek,
 • wstrząs,
 • zaburzenia metaboliczne,
 • niewydolności wielonarządowe.

W oddziale wykonujemy wiele zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych metodami małoinwazyjnymi (bronchoskopia, tracheostomia przezskórna), Wiele procedur wykonywanych jest z wykorzystaniem ultrasonografii. Nasi pacjenci korzystają z oferty diagnostycznej szpitala oraz konsultacji specjalistów.
W zakresie anestezjologii wykonujemy znieczulenia w:

 • neurochirurgii,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • chirurgii naczyniowej,
 • laryngologii,
 • urologii,
 • endoskopii,
 • ginekologii i położnictwie.

Zespół anestezjologów zapewnia konsultacje pacjentów w stanach zagrożenia życia na terenie szpitala, resuscytacje, konsultacje przedoperacyjne i postępowanie przeciw bólowe.

Działalność naukowa i dydaktyczna jednostki organizacyjnej

Kadra lekarska i pielęgniarska Oddziału stale podnosi swoje kwalifikacje w formie różnego rodzaju szkoleń podyplomowych.

W oddziale odbywają się staże podyplomowe i specjalizacyjne dla lekarzy, a także praktyki pielęgniarskie dla studentów pielęgniarstwa oraz dla uczestników kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Odwiedziny
Ze względu na komfort i bezpieczeństwo pacjentów wskazane są odwiedziny nie więcej niż dwóch osób jednocześnie. Pod rozwagę podajemy obecność podczas odwiedzin dzieci do 10 roku życia z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne zarówno pacjentów jak i dziecka. Ze względu na organizację pracy oddziału najodpowiedniejsze są godziny popołudniowe między godz. 14:00 – 18:00.
Odwiedzający mają obowiązek:

 • opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych,
 • pozostawiania okryć wierzchnich poza Oddziałem,
 • przed wejściem i po wyjściu z Sali pacjenta obowiązek dezynfekcji rąk.
Godziny udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów i procesie pielęgnowania

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00 przez lekarza dyżurnego.

Pielęgniarki dyżurne w godzinach odwiedzin udzielają informacji w zakresie procesu pielęgnowania.

Nie udzielamy informacji telefonicznie.

Konsultacje z ordynatorem odbywają się codziennie w dni robocze w godzinach 12:00 – 14:00.