ul. 1-go Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" ul. Szpitalna Budynek F Budynek G Łącznik Budynek A Budynek B Budynek C Budynek O Budynek E Budynek H C O E H A B G F Exitus R R Szpitalny Oddział Ratunkowy Podjazd dla niepełnosprawnych Parking Przystanek autobusowy Rejestracja Medyczna Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Wejście główne Ośrodek dializ WJAZD Mińska Szkoła Rodzenia Punkt szczepieńprzeciwkoCOVID-19

BUDYNEK A

Parter (mapa):

 • Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Neonatologiczna
 • Poradnia Urologiczna

I Piętro (mapa):

 • Gabinet Dyrektora SPZOZ
 • Gabinet Ordynatora SOR
 • Gabinet Pielęgniarki Naczelnej
 • Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej SOR
 • Gabinet Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
 • Sekcja zamówień publicznych

II Piętro:

 • Inspektor ds. BHP/Ochrony danych i cyberbezpieczeństwa
 • Pełnomocnik ds. kombatantów
 • Sekcja zamówień publicznych

BUDYNEK B

Niski parter (mapa):

 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia USG

Parter (mapa):

 • Gabinety lekarskie SOR
 • Rejestracja SOR

BUDYNEK C

Parter (mapa):

 • Gabinet Pielęgniarki Epidemiologicznej oraz Kierownika Działu higieny i transportu
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
 • Oddział Pediatryczny
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Pracownia Mammografii
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Punkt Pobrań Laboratorium
 • Sekcja statystyki i dokumentacji medycznej
 • Szatnia dla pacjentów
 • Rejestracja Medyczna/Punkt przyjęć planowych do szpitala

I Piętro (mapa):

 • Blok porodowy
 • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
 • Oddział Neonatologiczny

II Piętro (mapa):

 • Oddział Chirurgiczny Ogólny
 • Pracownia Endoskopii
 • Zespół interwencyjno–terapeutyczny

BUDYNEK O

I Niski parter:

 • Apteka szpitalna (zamknięta)
 • Centralna sterylizacja
 • Centralna stacja dezynfekcji

II Wysoki parter:

 • Blok operacyjny
 • Oddział Intensywnej Terapii

III Piętro:

 • Laboratorium analityczne

BUDYNEK E

Parter (mapa):

 • Oddział Wewnętrzny (Odcinek A)
 • Pracownia Holtera
 • Pracownia Echo Serca Oddziału Wewnętrznego

I Piętro (mapa):

 • Oddział Wewnętrzny (Odcinek B)
 • Ordynator Oddziału Wewnętrznego
 • Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego
 • Pracownika Prób Wysiłkowych

BUDYNEK H

Parter:

 • Dział Kadr i Płac
 • Sekcja informatyki

I Piętro:

 • Dział Finansowo-księgowy
 • Sekcja inwestycji, utrzymania infrastruktury i sprzętu

II Piętro:

 • Dział rozliczeń i organizacji świadczeń medycznych
 • Sekcja zaopatrzenia i przechowywania