ul. 1-go Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" ul. Szpitalna Budynek F Budynek G Łącznik Budynek A Budynek B Budynek C Budynek D Budynek E Budynek H C D E H A B G F Exitus SOR / Izba Przyjęć Podjazd dla niepełnosprawnych Parking Przystanek autobusowy Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Wejście główne Ośrodek dializ WJAZD Mińska Szkoła Rodzenia Punkt szczepieńprzeciwkoCOVID-19
Spis i wyszukiwarka jednostek w szpitalu
JednostkaLokalizacjaLink do mapyLink do opisu jednostki
Gabinet Dyrektora SPZOZBudynek A - I PiętroMAPA
Gabinet Pielęgniarki NaczelnejBudynek A - I PiętroMAPA
Gabinet Zastępcy Dyrektora ds. MedycznychBudynek A - I PiętroMAPA
Zespół ds. zamówień publicznychBudynek A - I PiętroMAPA
Pełnomocnik ds. kombatantów / Inspektor Danych Osobowych
Budynek A - II Piętro
Nocna i Świąteczna Opieka ZdrowotnaBudynek A - ParterMAPAZasady funkcjonowania NPL
Poradnia ChirurgicznaBudynek A - ParterMAPAPoradnie Przyszpitalne
Poradnia NeonatologicznaBudynek A - ParterMAPAPoradnie Przyszpitalne
Poradnia OrtopedycznaBudynek A - ParterMAPAPoradnie Przyszpitalne
Poradnia UrologicznaBudynek A - ParterMAPAPoradnie Przyszpitalne
Punkt Pobrań LaboratoriumBudynek A - ParterMAPAPunkty Pobrań Laboratorium
Rejestracja Poradni Chirurgicznej, Urologicznej i OrtopedycznejBudynek A - ParterMAPAPoradnie Przyszpitalne
Rejestracja Punktu PobrańBudynek A - ParterMAPAPunkty Pobrań Laboratorium
Ordynator SORBudynek B - Niski ParterMAPA
Pielęgniarka Oddziałowa SORBudynek B - Niski ParterMAPA
Pracownia Tomografii Komputerowej (TK)Budynek B - Niski ParterMAPAPracownia Tomografii Komputerowej (TK)
Pracownia USGBudynek B - Niski ParterMAPAPracownia USG
Sekcja Transportu SanitarnegoBudynek B - Niski ParterMAPA
Gabinety lekarskie SORBudynek B - Niski ParterMAPA
Rejestracja SOR / Izba PrzyjęćBudynek B - Niski ParterMAPA
Blok porodowyBudynek C - I PiętroMAPA
Oddział Ginekologiczno-PołożniczyBudynek C - I PiętroMAPAOddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział NeonatologicznyBudynek C - I PiętroMAPAOddział Neonatologiczny
Oddział ChirurgicznyBudynek C - II PiętroMAPAOddział Chirurgiczny
Oddział Ginekologiczno-PołożniczyBudynek C - II PiętroMAPAOddział Ginekologiczno-Położniczy
Pracownia EndoskopiiBudynek C - II PiętroMAPAPracownia Endoskopii
Sekretariat Oddziału ChirurgicznegoBudynek C - II PiętroMAPAOddział Chirurgiczny
Promocja Zdrowia i Pielęgniarka SpołecznaBudynek C - ParterMAPA
Gabinet Pielęgniarki EpidemiologicznejBudynek C - ParterMAPA
Oddział PediatrycznyBudynek C - ParterMAPAOddział Dziecięcy
Poradnia ginekologiczno-położniczaBudynek C - ParterMAPA
Pracownia MammografiiBudynek C - ParterMAPAPracownia Mammografii
Pracownia RTGBudynek C - ParterMAPAPracownia RTG
Sekretariat Oddziału Ginekologiczno-PołożniczegoBudynek C - ParterMAPASekretariat Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Sklepik szpitalnyBudynek C - ParterMAPA
StatystykaBudynek C - ParterMAPA
Szatnia dla pacjentówBudynek C - ParterMAPA
Oddział Wewnętrzny (Odcinek B)Budynek E - I PiętroMAPA
Ordynator Oddziału WewnętrznegoBudynek E - I PiętroMAPA
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału WewnętrznegoBudynek E - I PiętroMAPA
Poradnia Chorób WewnętrznychBudynek E - I PiętroMAPAPoradnia Chorób Wewnętrznych
Sekretariat Oddziału WewnętrznegoBudynek E - I PiętroMAPA
Oddział Wewnętrzny (Odcinek A)Budynek E - ParterMAPA
Pracownia Prób WysiłkowychBudynek E - ParterMAPAPracownia Prób Wysiłkowych

BUDYNEK A

Parter (mapa):

 • Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Neonatologiczna
 • Poradnia Ortopedyczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Rejestracja Poradni Chirurgicznej, Urologicznej i Ortopedycznej

I Piętro (mapa):

 • Gabinet Dyrektora SPZOZ
 • Gabinet Ordynatora SOR
 • Gabinet Pielęgniarki Naczelnej
 • Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej SOR
 • Gabinet Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
 • Zespół ds. zamówień publicznych

II Piętro:

 • Inspektor ds. BHP/Ochrony danych i cyberbezpieczeństwa
 • Pełnomocnik ds. kombatantów
 • Zespół ds. zamówień publicznych

BUDYNEK B

Niski parter (mapa):

 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia USG

Parter (mapa):

 • Gabinety lekarskie SOR
 • Rejestracja SOR / Izba Przyjęć

BUDYNEK C

Parter (mapa):

 • Gabinet Pielęgniarki Epidemiologicznej oraz Kierownika Działu higieny i transportu
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
 • Oddział Pediatryczny
 • Poradnia ginekologiczno-położnicza
 • Pracownia Mammografii
 • Pracownia RTG
 • Punkt Pobrań Laboratorium
 • Sekcja statystyki i dokumentacji medycznej
 • Szatnia dla pacjentów
 • Rejestracja Medyczna/Punkt przyjęć planowych do szpitala
 • Zespół interwencyjno–terapeutyczny

I Piętro (mapa):

 • Blok porodowy
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
 • Oddział Neonatologiczny

II Piętro (mapa):

 • Oddział Chirurgiczny
 • Pracownia Endoskopii

BUDYNEK D

I Niski parter:

 • Apteka szpitalna (zamknięta)
 • Centralna sterylizacja
 • Centralna stacja dezynfekcji

II Wysoki parter:

 • Blok operacyjny
 • Oddział Intensywnej Terapii

III Piętro:

 • Laboratorium analityczne

BUDYNEK E

Parter (mapa):

 • Oddział Wewnętrzny (Odcinek A)
 • Pracownia Holtera
 • Pracownia Prób Wysiłkowych
 • Pracownia USG Oddziału Wewnętrznego

I Piętro (mapa):

 • Oddział Wewnętrzny (Odcinek B)
 • Ordynator Oddziału Wewnętrznego
 • Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego
 • Zastępca Ordynatora Oddziału Wewnętrznego

BUDYNEK H

Parter:

 • Zespół ds. informatyki
 • Zespół ds. pracowniczych

I Piętro:

 • Dział Finansowo-księgowy
 • Zespół ds. utrzymania infrastruktury i sprzętu

II Piętro:

 • Dział rozliczeń i organizacji świadczeń medycznych
 • Dział zaopatrzenia