ul. 1-go Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" ul. Szpitalna Łącznik Budynek A Budynek B Budynek C Budynek D Budynek E Budynek H C D E H A B SOR / Izba Przyjęć Podjazd dla niepełnosprawnych Parking Przystanek autobusowy Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Wejście główne Ośrodek dializ WJAZD

BUDYNEK A

Parter (mapa):

 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
 • Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Neonatologiczna
 • Poradnia Ortopedyczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Promocja Zdrowia i Pielęgniarka Społeczna
 • Punkt Pobrań Laboratorium
 • Rejestracja Poradni Chirurgicznej, Urologicznej i Ortopedycznej
 • Rejestracja Punktu Pobrań

I Piętro (mapa):

 • Gabinet Dyrektora SPZOZ
 • Gabinet Pielęgniarki Epidemiologicznej
 • Gabinet Pielęgniarki Naczelnej
 • Gabinet Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

BUDYNEK B

Niski parter (mapa):

 • Ordynator SOR
 • Pielęgniarka Oddziałowa SOR
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia USG
 • Sekcja Transportu Sanitarnego

Parter (mapa):

 • Gabinety lekarskie SOR
 • Rejestracja SOR / Izba Przyjęć

BUDYNEK C

Parter (mapa):

 • Oddział Pediatryczny
 • Poradnia ginekologiczno-położnicza
 • Poradnia Pediatryczna
 • Pracownia Mammografii
 • Pracownia RTG
 • Sekretariat Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
 • Sklepik szpitalny
 • Statystyka
 • Szatnia dla pacjentów

I Piętro (mapa):

 • Blok porodowy
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
 • Oddział Neonatologiczny

II Piętro (mapa):

 • Oddział Chirurgiczny
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
 • Pracownia Endoskopii
 • Sekretariat Oddziału Chirurgicznego

BUDYNEK D

I Niski parter:

 • Apteka szpitalna (zamknięta)
 • Centralna sterylizacja
 • Centralna stacja dezynfekcji

II Wysoki parter:

 • Blok operacyjny
 • Oddział Intensywnej Terapii

III Piętro:

 • Laboratorium analityczne

BUDYNEK E

Parter (mapa):

 • Oddział Wewnętrzny (Odcinek A)
 • Pracownia Prób Wysiłkowych
 • Pracownia USG Oddziału Wewnętrznego

I Piętro (mapa):

 • Oddział Wewnętrzny (Odcinek B)
 • Ordynator Oddziału Wewnętrznego
 • Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego
 • Poradnia Chorób Wewnętrznych
 • Sekretariat Oddziału Wewnętrznego

BUDYNEK H

Parter:

 • Zespół ds. informatyki
 • Zespół ds. pracowniczych

I Piętro:

 • Dział Finansowo-księgowy
 • Pełnomocnik ds. kombatantów/IDO
 • Zespół ds. utrzymania infrastruktury i sprzętu

II Piętro:

 • Dział rozliczeń i organizacji świadczeń medycznych
 • Inspektor ds. BHP