Stary pokój Ordynatora Stary pokój lekarski Gabinet USG Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pielęgniarka Oddziałowa Ginekologiczno-Położniczego Pokój lekarza dyżurnego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pokój lekarski Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Gabinet dyżurny Oddziału Neonatologicznego Dyżurka pielęgniarek Ginekologiczno-Położniczego Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego Pokój lekarski Oddziału Neonatologicznego Gabinet USG Oddziału Neonatologicznego Blok porodowy ODDZIAŁ GIN.-POŁ. Schody na parter i 2 piętro ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY ODDZIAŁ GIN.-POŁ. Toalety Winda

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Blok porodowy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Dyżurka pielęgniarek Ginekologiczno-Położniczego
Gabinet USG Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Pokój lekarski Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Pokój lekarza dyżurnego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Gabinet dyżurny Oddziału Neonatologicznego
Gabinet USG Oddziału Neonatologicznego
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego
Pokój lekarski Oddziału Neonatologicznego