Stary pokój Ordynatora Stary pokój lekarski Gabinet USG Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pielęgniarka Oddziałowa Ginekologiczno-Położniczego Pokój lekarza dyżurnego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pokój lekarski Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Dyżurka pielęgniarek Oddziału Neonatologicznego Dyżurka pielęgniarek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego Pokój lekarski Oddziału Neonatologicznego Blok porodowy Dyżurka położnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego ODDZIAŁ GIN.-POŁ. Schody na parter i 2 piętro ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY Toalety Winda

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Blok porodowy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Dyżurka pielęgniarek Ginekologiczno-Położniczego
Dyżurka położnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Gabinet USG Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Pokój lekarski Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Pokój lekarza dyżurnego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Dyżurka pielęgniarek Oddziału Neonatologicznego
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego
Pokój lekarski Oddziału Neonatologicznego