SZPITAL POWIATOWY

Lokalizacja: ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki

E-mail: spzozmm@spzozmm.pl
NIP: 822-18-41-618 REGON: 712351100 KRS: 0000114964
Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. Nr konta: 61 922600050010010020000070


NUMERY TELEFONÓW

Centrala telefoniczna – SZPITAL POWIATOWY
25 506 51 00
25 758 30 01
25 758 30 02
25 758 30 03
25 758 30 04
25 758 30 05

fax: (25) 759 16 66, 506-51-09

NUMERY TELEFONÓW:

Sekretariat Dyrektora, z-ca Dyrektora ds. lecznictwa
25 506 51 01

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych
 25 506 51 05

Naczelna pielęgniarka
25 506 51 06

Główna księgowa
25 506 51 11

Przełożona pielęgniarek szpitala
25 506 51 80

Pielęgniarka Społeczna ( Załącznik PDF)
25 506 51 83

Księgowość
25 506 51 10

Dział Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych
25 506 51 20

Kierownik Działu Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych
25 506 51 21

25 506 51 29 – fax

Dział Kadr i Płac
25 506 51 30

Kierownik Działu Kadr i Płac
25 506 51 31

Dział Administracji i Obsługi
25 506 51 40

Kierownik Działu Administracji i Obsługi
25 506 51 41

Sekcja Transportu i Zaopatrzenia
25 506 51 50

Dział Inwestycji i Zakupów
25 506 51 60

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
25 506 51 01
przyjmuje od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00

Sekcja Informatyki
25 506 51 77

 

Poradnie w Szpitalu Powiatowym:

Rejestracja do poradni chirurgicznej, ortopedycznej, urologicznej
25 506 53 99

Rejestracja do poradni RTG, TK, USG
25 506 53 99

Rejestracja do poradni położniczko­-ginekologicznej (KTG)
25 506 53 06

Pracownia prób wysiłkowych
25 506 52 33

Pracownia endoskopii
25 506 52 31


ODDZIAŁY SZPITALNE

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH:

Pododdział B
Kierownik: dr n. med. Michał Niemczyk
Sekretariat:  25 506 52 20

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
Ordynator dr n. med. Olewiński Marek
Sekretariat:  25 506 52 35

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Ordynator dr. n med. Jacek Wroński
Punkt pielęgniarski:  25 506 52 79

ODDZIAŁ DZIECIĘCY
Ordynator lek. med. Andrzej Poziemski
Sekretariat:  25 506 52 65

ODDZIAŁ NOWORODKOWY
Ordynator lek. med. Beata Niedojadło – Samson
Pokój pielęgniarek:  25 506 52 74

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
Ordynator lek. med. Marek Florczak
Sekretariat:  25 506 52 50

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
Kierownik : lek. med. Jarosław Tomczak
Rejestracja SOR: 25 506 52 00

Skip to content