SZPITAL POWIATOWY

Lokalizacja: ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki

spzozmm@spzozmm.pl
NIP: 822-18-41-618 REGON: 712351100 KRS: 0000114964
Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. Nr konta: 61 922600050010010020000070


NUMERY TELEFONÓW

Centrala telefoniczna – SZPITAL POWIATOWY
25 506 51 00
25 758 30 01
25 758 30 02
25 758 30 03
25 758 30 04
25 758 30 05

fax: (25) 759 16 66, 506-51-09

NUMERY TELEFONÓW:

Sekretariat Dyrektora, z-ca Dyrektora ds. lecznictwa
25 506 51 01

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych
25 506 51 05

Naczelna pielęgniarka
25 506 51 06

Główna księgowa
25 506 51 11

Przełożona pielęgniarek szpitala
25 506 51 80

Pielęgniarka Społeczna (Załącznik PDF)
25 506 51 83

Księgowość
25 506 51 10

Dział Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych
25 506 51 20

Kierownik Działu Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych
25 506 51 21

25 506 51 29 – fax

Dział Kadr i Płac
25 506 51 30

Kierownik Działu Kadr i Płac
25 506 51 31

Dział Administracji i Obsługi
25 506 51 40

Kierownik Działu Administracji i Obsługi
25 506 51 41

Sekcja Transportu i Zaopatrzenia
25 506 51 50

Dział Inwestycji i Zakupów
25 506 51 60

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
25 506 51 01
przyjmuje od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00

Sekcja Informatyki
25 506 51 77

 

Poradnie w Szpitalu Powiatowym:

Rejestracja do poradni chirurgicznej, ortopedycznej, urologicznej
25 506 53 99

Rejestracja do poradni RTG, TK, USG
25 506 53 99

Rejestracja do poradni położniczo-ginekologicznej (KTG)
25 506 53 06

Pracownia prób wysiłkowych
25 506 52 33

Pracownia endoskopii
25 506 52 31


ODDZIAŁY SZPITALNE

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH:
Kierownik: dr n. med. Piotr Gryglas
Sekretariat:  25 506 52 20

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
Ordynator dr n. med. Olewiński Marek
Sekretariat:  25 506 52 35

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Ordynator dr. n med. Jacek Wroński
Punkt pielęgniarski:  25 506 52 79

ODDZIAŁ DZIECIĘCY
Ordynator lek. med. Andrzej Poziemski
Sekretariat:  25 506 52 65

ODDZIAŁ NOWORODKOWY
Ordynator lek. med. Beata Niedojadło – Samson
Pokój pielęgniarek:  25 506 52 74

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
Ordynator lek. med. Marek Florczak
Sekretariat:  25 506 52 50

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
Kierownik : lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło
Rejestracja SOR: 25 506 52 00