Lokalizacja:

ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Budynek E, Oddział Wewnętrzny, na parterze przy windzie (Pracownia Holtera). Na pierwszym piętrze Pracownia Prób Wysiłkowych.
lub
Wejście główne Szpitala, na wprost łącznikiem na Oddział Wewnętrzny, na parterze przy windzie.

Kontakt:

25 506 52 33

Personel:

Leszek Górecki - lekarz (II stopień kardiologii);

Badania: echo serca;

Barbara Mechowska-Kleyff - lekarz (II stopień kardiologii);

Badania: testy wysiłkowe i echo serca;

Wykonywane badania:

Echo serca

Echo serca to nieinwazyjne badanie, które pozwala na ocenę pracy serca. Wykonywane jest za pomocą specjalistycznego urządzenia emitującego fale ultradźwiękowe.

Echo serca wskazane jest dla osób, u których występują zaburzenia w pracy tego narządu obejmujące szmery, problemy z rytmem i trudne do wyjaśnienia bóle. Ponadto echokardiografia powinna być wykonywana u osób cierpiących na poważne choroby serca, takie jak choroba niedokrwienna, zapalenie mięśnia sercowego i wsierdzia, choroba zakrzepowa, a także po przebytych zawałach.

Testy wysiłkowe

Test wysiłkowy, elektrokardiograficzna próba wysiłkowa – badanie medyczne opierające się na zależności zmieniającego się zapisu EKG pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego, który powoduje zwiększanie zapotrzebowania na tlen, co organizm kompensuje przez zwiększenie przepływu przez naczynia wieńcowe.

Badanie ma na celu zdiagnozowanie przyczyn bólów w klatce piersiowej, ocenę skuteczności prowadzonego leczenia niewydolności serca lub określenie rokowania pacjenta po przebytym zawale serca.

Podczas badania pacjent z przyklejonymi elektrodami na klatce piersiowej ćwiczy na ergometrze lub chodzi na bieżni. W trakcie próby wysiłek fizyczny, który wykonuje pacjent jest stopniowo zwiększany. Podczas testu wykonuje się badanie elektrokardiograficzne (EKG), dzięki przyklejonym elektrodom.

Badanie EKG metodą Holtera

Badanie pracy serca metodą Holtera pozwala rejestrować czynność serca przez całą dobę, dzięki czemu można wykryć zaburzenia, których nie pokaże ani elektrokardiogram, ani echo serca. Aparat do badania metodą Holtera wygląda jak walkman. Przytwierdza się go do paska w talii. Odchodzi od niego 5 elektrod, które lekarz przykleja na lewej piersi, wokół serca.

Przygotowanie do badań:

Przygotowanie do Holter EKG
 • Przed badaniem wskazane jest odtłuszczenie skóry. Nie należy stosować po myciu balsamów, bądź innych środków nawilżających,
 • U mężczyzn z obfitym owłosieniem klatki piersiowej wskazane jest zgolenie owłosienia przed badaniem.
Przygotowanie do testów wysiłkowych

Zależnie od sprawności ruchowej pacjenta badanie jest wykonywane na bieżni ruchomej lub ergometrze rowerowym.

Przed badaniem należy zdjąć buty i rozebrać się do połowy. U mężczyzn z owłosioną klatką piersiową konieczne jest wygolenie miejsc wskazanych przez pielęgniarkę. Skóra, w miejscach przyklejenia elektrod, jest przecierana spirytusem i pastą ścierną a następnie umieszcza się na niej elektrody jednorazowego użytku z pianki poliuretanowej. Do elektrod przyczepia się przewody połączone z aparaturą analizującą zapis EKG.

W trakcie badania obecny jest lekarz kardiolog i wyspecjalizowana pielęgniarka. Przez cały czas badania czuwają nad jego prawidłowym przebiegiem i bezpieczeństwem pacjenta.

Na wstępie wykonywane jest EKG w spoczynku. Wysiłek odbywa się w kilku etapach ze stopniowym wzrostem obciążenia przez zwiększenie prędkości przesuwu i nachylenia bieżni lub wzrost obciążenia pedałów w przypadku ergometru rowerowego. Badanie kończy lekarz po osiągnięciu przez pacjenta odpowiedniego dla wieku limitu tętna, ale badanie może być także przerwane w każdej chwili na życzenie pacjenta lub z powodu wystąpienia niepokojących objawów. Badanie kończy trwające zwykle 5 minut faza odpoczynku.

Przez cały czas trwania badania pacjent powinien odpowiadać na pytania personelu dotyczące samopoczucia, zgłaszać wszelkie pojawiające się dolegliwości.

Pacjenci proszeni są o zabranie ze sobą skarpetek oraz wody niegazowanej w okresie letnim.

Wyniki badań
Wyniki badań dla pacjentów ambulatoryjnych trafiają z powrotem do Przychodni Lekarskiej na kolejną wizytę.
ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW NA BADANIA ECHO SERCA, HOLTER, PRÓBA WYSIŁKOWA – SARS-CoV-2
 1. Podczas rozmowy telefonicznej, Rejestracja przeprowadza z Pacjentem ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.
 2. Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 będzie miał przełożoną wizytę na inny termin.
 3. W dniu badania pacjent zgłasza się na umówioną wizytę bezpośrednio przed wejściem do Oddziału Chorób Wewnętrznych – prosimy o kontakt telefoniczny z pielęgniarką
  25 506 52 33, która ponownie przeprowadza ankietę kwalifikacji pacjenta, mierzy temperaturę i po zakwalifikowaniu wprowadza do Pracowni.
 4. Pacjent otrzymuje maskę chirurgiczną i dezynfekuje ręce.
 5. Podczas wykonywanych badań Holtera i Echo serca – pacjent posiada maskę ochronną. Podczas wykonywanych badań Próby wysiłkowe – pacjent nie stosuje maski.
 6. W trakcie wykonywanych badań, Pacjent stosuje się do zaleceń personelu
 7. W Pracowni przebywają wyłącznie pacjenci bez osób towarzyszących.
 8. Po każdym badaniu przeprowadzana jest dekontaminacja sprzętu i pomieszczeń.

Po zakończeniu badania Pacjent oczekuje w korytarzu z zachowaniem bezpiecznej odległości – co najmniej 2 metry – pomiędzy innymi osobami, a następnie personel otwiera drzwi i wypuszcza pacjenta z budynku.