Szanowni Państwo „trudny start” organizacji ruchu drogowego na terenie Szpitala oraz Państwa uwagi wymagają mojego komentarza. Odnosząc się kolejno do problemów:

1. „Chaos drogowy” i „krajobraz księżycowy” na terenie Szpitala wymagał już od wielu lat zaprowadzenia porządku i zapewniam Państwa tak się stanie.

2. Dla wielu mieszkańców ulica 1- go Pułku jest ulicą Szpitalną i nie wiedzą gdzie jest ulica Szpitalna a teren Szpitala jest labiryntem. Żeby zmienić ten stan poza znakami drogowymi zostaną rozmieszczone dodatkowe czytelne drogowskazy.

3. Wjazd od ulicy 1-go Pułku dla pojazdów uprzywilejowanych jest podyktowany względami bezpieczeństwa. Pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd który jednocześnie emituje sygnał dźwiękowy i świetlny. Ambulanse i inne pojazdy uprzywilejowane będą używały sygnałów świetlnych i dźwiękowych zawsze kiedy realizują swoje zadania jadąc do Szpitala i z Szpitala. Za niewłaściwe uznaje zatrzymywanie się pojazdu przed wjazdem i uruchamianie sygnału tylko w celu uruchomienia szlabanu – tak nie będzie.

4. Do końca bieżącego roku zostaną wykonane parkingi. Na planie organizacji ruchu kolorem czerwonym oznaczone są miejsca do wykonania.

5. Osobny problem stanowią drogi, ich stan i szerokość determinuje konieczność wprowadzenia ruchu jednokierunkowego. Remont dróg wewnętrznych to nie tylko nawierzchnia ale również infrastruktura znajdująca się pod nią. Na chwilę obecną nie mam źródła finansowania dla tej inwestycji.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim