Modernizacja

Z przyjemnością i satysfakcją pragniemy poinformować przyszłych rodziców, że długo oczekiwany remont odcinka położniczego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Oddziału Neonatologicznego stał się faktem. Prace powinny zostać zakończone w listopadzie. Realizowane zadanie p.n.„Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – etap VI” współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego oraz środków Powiatu Mińskiego.

Czytaj dalejModernizacja

Ogłoszenie o zamiarze brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim informuje o zamiarze brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w 2001 r. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Sekretariacie lub w Punkcie Odbioru Dokumentacji Medycznej w terminie do dnia 30 czerwca 2024r. roku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.05). Punkt Odbioru Dokumentacji Medycznej znajduje się w siedzibie Szpitala przy ul. Szpitalnej 37 (od strony ul. 1 PLM, wejście główne, parter, pokój 34 Sekretariat medyczny) w Mińsku Mazowieckim. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia). Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.) /-/ Mariusz Martyniak

Czytaj dalejOgłoszenie o zamiarze brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy że w Biuletynie Informacji Publicznej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim zostało opublikowane: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dzierżawę gruntu o powierzchni do 0,3027ha z przeznaczeniem na wybudowanie parkingu komercyjnego wraz z jego obsługą przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. https://spzozmm.bip.net.pl/kategorie/79-otwarte/artykuly/209-numer-sprawy-12024-przetarg-nieograniczony-na-dzierzawe-gruntu-o-powierzchni-do-03027ha-z-przeznaczeniem-na-wybudowanie-parkingu-komercyjnego-wraz-z-jego-obsluga-przy-samodzielnym-publicznym-zespole-opieki-zdrowotnej-w-minsku-mazowieckim?lang=PL

Czytaj dalejOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pododdział pulmonologii

Informujemy, że od 1 kwietnia br. rusza w ramach Oddziału chorób wewnętrznych - PODODDZIAŁ PULMONOLOGII. W listopadzie br. planujemy uruchomienie Oddziału pulmonologii w MIŃSKIM SZPITALU Pacjenci z chorobami płuc będą mogli leczyć się w Mińsku Mazowieckim. Faktyczny termin rozpoczęcia działalności Oddziału uzależniony jest od otrzymania kontraktu NFZ.

Czytaj dalejPododdział pulmonologii

Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo, co raz częściej pytacie "kiedy będzie czynny rezonans?" - odpowiadam, termin uruchomienia pracowni uzależniony jest od terminu ogłoszenia konkursu na świadczenie usługi dla Powiatu Mińskiego przez Narodowy Funduszu Zdrowia. Informacja o gotowości do świadczenia usługi została wysłana do Narodowego Funduszu Zdrowia. Mariusz Martyniak Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Czytaj dalejKomunikat Dyrektora