Warunkiem uczestnictwa w porodzie (fizjologicznym, cięcia cesarskiego) osoby towarzyszącej jest ujemny wynik testu antygenowego w kierunku COVID-19 (ważny 48 h) oraz ujemny wynik testu u rodzącej.

Pacjentki przyjmowane do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego mają wykonywany test obligatoryjnie w ramach SOR.

Test dla osoby towarzyszącej wykonywany jest w punkcie wymazowym DRIVE – THRU (poniedziałek – piątek godz. 07:00 – 08:30, sobota 07:00 – 08:00, po okazaniu dowodu opłaty za jego wykonanie).

Opłatę należy wnieść przelewem na konto SPZOZ Mińsk Mazowiecki: Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. Nr konta: 61 9226 0005 0010 0100 2000 0070 w kwocie 70,00 zł. Opis przelewu powinien zawierać następujące informacje: „Opłata za test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 osoby towarzyszącej ciężarnej (imię i nazwisko ciężarnej).”

Osoba uczestnicząca w porodzie musi być zaopatrzona w środki ochrony osobistej (jednorazowy fartuch, maskę, rękawiczki, ochraniacze na obuwie). Osoba towarzysząca przebywa w sali porodowej wraz z rodzącą od momentu decyzji personelu o rozpoczęciu się porodu do czasu przekazania pacjentki i dziecka do odcinka położniczego.