Konsultacje rynkowe

Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w związku z opublikowaną listą rankingową konkursu nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 w ramach projektu: "Dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego” których przedmiotem jest MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM." Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest przygotowanie postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówie. Pełna treść ogłoszenia na: https://spzozmm.bip.net.pl/?a=3020

Czytaj dalejKonsultacje rynkowe

Zakończenie inwestycji „Modernizacja Szpitala Powiatowego etap V”

Zakończenie inwestycji „Modernizacja Szpitala Powiatowego etap V - Modernizacja pomieszczeń zespołu wejścia głównego na poziomie wysokiego parteru obejmująca gabinety lekarskie, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, pomieszczenia sekcji statystyki i dokumentacji medycznej oraz pomieszczenia pomocnicze”. Było okazją do prezentacji jej efektów i zapoznania z funkcjonowaniem obszaru Centrum Diagnostyczno-Konsultacyjnego.

Czytaj dalejZakończenie inwestycji „Modernizacja Szpitala Powiatowego etap V”

Zakończenie inwestycji

Zakończenie inwestycji realizowanych w ramach projektu finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Szpitalu Powiatowym SPZOZ w Mińsku Mazowieckim oraz zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu Powiat Mińskiego pod nazwą „Modernizacji Szpitala Powiatowego – V etap” było okazją do zaprezentowania efektów projektów i ich wpływu na leczenie pacjentów w Szpitalu Powiatowym.

Czytaj dalejZakończenie inwestycji