Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w związku z opublikowaną listą rankingową konkursu nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 w ramach projektu:

„Dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego” których przedmiotem jest MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM.”

Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest przygotowanie postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówie.
Pełna treść ogłoszenia na:

https://spzozmm.bip.net.pl/?a=3020