Lokalizacja:

ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Wejście B1, po prawo od wejścia głównego.

Kontakt:

25 506 52 00

Zasady przyjęć od 01.07.2021 r.:

Od 1 lipca, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim obowiązuje nowy system obsługi pacjentów.

To efekt nowego rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego przyjmowania pacjentów na szpitalnych oddziałach ratunkowych. 

Bilety drukują tylko pacjenci, którzy nie posiadają skierowania od lekarza.

NIEPLANOWANE Przyjęcie do Szpitala:

W przypadku nieplanowanego wynikającego z przyczyn życiowych przyjęcia do Szpitala następuje:

  1. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie (hospitalizację).
  2. Osoba przyjęta na leczenie w trybie nagłym powinna przedstawić dowód uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w czasie pobytu w Szpitalu, a jeżeli przedstawienie w/w dowodu w tym czasie nie jest możliwe należy go przedstawić najpóźniej do 7 dni od daty wypisu (zakończenia hospitalizacji).
  3. W przypadku nie przedstawienia dowodu uprawniającego do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w terminie, o którym mowa w pkt. 2 lub, gdy osoba nie ma opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres dłuższy niż miesiąc, kosztami leczenia (hospitalizacji) zostanie obciążona osoba której udzielono świadczenia (hospitalizacji).

PLANOWE przyjęcie do Szpitala:

W przypadku planowanego przyjęcia do Szpitala chory musi posiadać następujące dokumenty:

  1. Aktualne skierowanie (ważne 30 dni), wystawione przez lekarza POZ, lekarzy indywidualnych praktyk lekarskich i lekarzy specjalistów; (skierowanie musi zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej oraz czytelną pieczątkę lekarza kierującego z podpisem).
  2. Ważne ubezpieczenie.
  3. Dowód osobisty.
  4. Dokumentacja z poprzednich pobytów w Szpitalu, jeżeli taką pacjent posiada.
  5. Zlecenie od lekarza w przypadku przyjmowania leków.
  6. NIP pracodawcy lub własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

W przypadku braku jednego z w/w dokumentów chory może być przyjęty do Szpitala wyłącznie odpłatnie.