INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA PEŁNOMOCNIKA DYREKTORA DS. PACJENTA W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

 1. Pacjentom oraz przedstawicielom ustawowym pacjenta przysługuje prawo złożenia skargi do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta,
 2. Przedmiotem skargi mogą być przypadki naruszenia praw pacjenta związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych oraz gwarantowane obowiązującymi przepisami prawa,
 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej, telefonicznej, pocztą lub elektronicznie,
 4. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta przyjmuje we wszystkie dni robocze w godzinach od 07:30 do 15:00,
 5. Kontakt telefoniczny pod nr tel. 25 506 51 88,
 6. Skargi oraz wnioski Pacjentów w formie pisemnej przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37 lub na adres e mail: spzozmm@spzozmm.pl we wszystkie dni robocze w godzinach od 07:30 do 15:00,
 7. Skarga Pacjenta złożona w formie pisemnej powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania bądź adres do korespondencji,
  2. datę zdarzenia,
  3. nazwisko osoby, wobec której skierowane są zarzuty,
  4. uzasadnienie stawianych w skardze zarzutów.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta nie reprezentuje Pacjenta na zewnątrz podmiotu leczniczego, nie jest Rzecznikiem Praw Pacjenta ani stroną w postępowaniu przeciwko SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, pomaga Pacjentowi wewnątrz placówki.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590 czynna pn. – pt. w godz. 08:00 – 20:00