INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA PEŁNOMOCNIKA DYREKTORA DS. PACJENTA W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

 1. Pacjentom oraz przedstawicielom ustawowym pacjenta przysługuje prawo złożenia skargi do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta,
 2. Przedmiotem skargi mogą być przypadki naruszenia praw pacjenta związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych oraz gwarantowane obowiązującymi przepisami prawa,
 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej, telefonicznej, pocztą lub elektronicznie,
 4. Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Pacjenta jest Kierownik Działu Administracji tel. 25 506 51 31,
 5. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta przyjmuje we wszystkie dni robocze w godzinach od 07:30 do 15:00,
 6. Skargi oraz wnioski Pacjentów w formie pisemnej przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37 lub na adres e mail: spzozmm@spzozmm.pl we wszystkie dni robocze w godzinach od 07:30 do 15:00,
 7. Skarga Pacjenta złożona w formie pisemnej powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania bądź adres do korespondencji,
  2. datę zdarzenia,
  3. nazwisko osoby, wobec której skierowane są zarzuty,
  4. uzasadnienie stawianych w skardze zarzutów.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta nie reprezentuje Pacjenta na zewnątrz podmiotu leczniczego, nie jest Rzecznikiem Praw Pacjenta ani stroną w postępowaniu przeciwko SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, pomaga Pacjentowi wewnątrz placówki.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590 czynna pn. – pt. w godz. 08:00 – 20:00