UMAWIANIE WIZYT

Rejestracja telefoniczna:
25 506 53 99

e-Rejestracja

GODZINY OTWARCIA PRZYCHODNI

Poniedziałek – Piątek

07:00 – 19:00


OSTATNIE AKTUALNOŚCI

Pracownia MR

Drodzy Pacjenci,
jesteśmy tu dla Was i chcemy zaprosić do skorzystania z usług Pracowni Rezonansu Magnetycznego każdego Pacjenta posiadającego ubezpieczenie zdrowotne ze skierowaniem na wykonanie badań RM, a także na badanie komercyjne. Najbliższy wolny termin na badanie mamy już na następny dzień od zapisu, dlatego zachęcamy do skontaktowania się z naszą Rejestracją Pracowni Rezonansu Magnetycznego w celu umówienia się na badanie.

Jak się zapisać na badanie?

  1. Osobiście: w Rejestracji medycznej przy ul. Szpitalnej 37, wejście numer A2
  2. Telefonicznie: +48 818 200 507
  3. E-mailowo: rejestracja@rezonansmm.pl

Dlaczego warto wybrać naszą Pracownię Rezonansu Magnetycznego?

  • Posiadamy nowoczesny aparat o mocy 1,5T oraz stół o nośności do 250kg,
  • Nasz aparat ma szerokie okole magnesu z oświetleniem i nawiewem,
  • Oferujemy możliwość skorzystania z multimediów podczas badania (muzyka+wideo),
  • Szybkie terminy dogodne dla każdego pacjenta,
  • Terminy dostępne na https://terminyleczenia.nfz.gov.pl.

Nasz wykwalifikowany personel odpowie Wam na każde pytanie oraz otoczy opieką na każdym etapie badania.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo, mieszkańcy Mińska Mazowieckiego, drodzy sąsiedzi Szpitala,

Kilka dni temu został uruchomiony na terenie Szpitala w Mińsku Mazowieckim system zarządzania miejscami parkingowymi oraz ruchem pojazdów. To oczywiste działanie porządkujące oraz poprawiające zarządzanie powierzchnią i pozyskiwanie zasobów finansowych. Niestety nie wszystkie przyjęte rozwiązania w szczególności procedura wjazdu pojazdów uprzywilejowanych od strony ul. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa a także stosowana przez nie praktyka wyjazdu przez tę samą bramę z użyciem sygnałów dźwiękowych były udane. W pełni rozumiemy niezadowolenie i liczne uwagi kierowane do administracji szpitala dotyczące stosowanej i powyżej opisanej praktyki wjazdu i wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych. Dlatego nowe kierownictwo SPZOZ natychmiast podjęło rozmowy z firmą zarządzającą miejscami parkingowymi w celu wypracowania jak najszybszej zmiany we wjeździe i wyjeździe na teren szpitala jednostek transportu medycznego oraz innych pojazdów uprzywilejowanych w taki sposób, aby wyeliminować dotychczasowe uciążliwości. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych tygodni obecna sytuacja ulegnie radykalnej zmianie. Jednocześnie podjęliśmy także działania o charakterze organizacyjnym i informacyjnym z naszymi partnerami w zakresie transportu medycznego, które poprawią funkcjonowanie przyjętego wcześniej i niesatysfakcjonującego rozwiązania. Z przykrością stwierdzamy, że nie możemy w obecnej chwili zawiesić stosowania niedoskonałych rozwiązań w ruchu wjazdowym pojazdów uprzywilejowanych z uwagi na negatywne konsekwencje finansowe.

Przepraszając za wszelkie niedogodności jakich ostatnio państwo doświadczaliście mamy nadzieję, że wykażecie się wielkodusznością, cierpliwością a popełnione błędy, które chcemy naprawić wybaczycie. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że świetnie rozumiecie nasze potrzeby w zakresie niesienia pomocy chorym i potrzebującym a także tym których w wyniku nagłych sytuacji zdrowie i życie zostało zagrożone. Ufamy, że już wkrótce będziemy mogli poinformować Państwo o nowym rozwiązaniu.

Artur Więckowski

Artur Więckowski p.o. Dyrektora SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

W dniu 11 lipca 2024 roku Uchwałą Zarządu Powiatu w Mińsku Mazowieckim został zatrudniony na stanowisku p.o. Dyrektora SPZOZ w Mińsku Mazowieckim Artur Więckowski.

Artur Więckowski jest doświadczonym menedżerem z blisko 25 – letnim stażem. Jest absolwentem studiów prawniczych, podyplomowych studiów menadżerskich i podyplomowych studiów MBA. Kierował wieloma dużymi jednostkami o charakterze publicznym i komercyjnym. Posiada doświadczenie w branży logistycznej, finansowej, handlowej i usługowej.

W latach 2015 – 2018 pracował w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim jako Dyrektor tej jednostki prowadząc liczne inwestycje zakupowe, budowlane, remontowe i modernizacyjne, rozbudowując bazę infrastrukturalną oraz podnosząc atrakcyjność mińskiego szpitala i mińskiej służby zdrowia. Podczas tych intensywnych trzech lat ukończono budowę i wyposażono oddając do użytku budynek z nowym blokiem operacyjnym, Oddziałem OAiIT, laboratorium oraz Apteką Szpitalną. Wyremontowano przychodnię POZ przy ul. Kościuszki w Mińsku Mazowieckim, rozpoczęto remont Oddziału położniczo – ginekologicznego, utwardzono część placu szpitalnego wydzielając miejsce na parking, dokonano przyłącza Szpitala do sieci cieplnej miasta Mińsk Mazowiecki a także przeprowadzono wiele niezbędnych prac remontowych i odnowieniowych w pomieszczeniach szpitala. Zakupiono nowy tomograf komputerowy, karetkę a także inny liczny i potrzebny sprzęt medyczny.

Obecnie podejmuje trudne i wymagające wyzwanie uzdrowienia finansów mińskiego SPZOZ oraz odbudowę jego wizerunku.

Informacja o przetargu

Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim zostało opublikowane postępowanie:

Numer Sprawy 3/2024 PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie nieruchomości o powierzchni użytkowej 639 m2 stanowiącej własność Powiatu Mińskiego wraz z przyległym gruntem o powierzchni 220 m2 będącymi w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dializoterapii i nefrologii.

https://spzozmm.bip.net.pl/kategorie/79-otwarte/artykuly/320-numer-sprawy-32024-pisemny-przetarg-nieograniczony-na-wydzierzawienie-nieruchomosci-o-powierzchni-uzytkowej-639-m2-stanowiacej-wlasnosc-powiatu-minskiego-wraz-z-przyleglym-gruntem-o-powierzchni-220-m2-bedacymi-w-uzytkowaniu-samodzielnego-publicznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-w-minsku-mazowieckim-z-przeznaczeniem-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-z-zakresu-dializoterapii-i-nefrologii?lang=PL

Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo „trudny start” organizacji ruchu drogowego na terenie Szpitala oraz Państwa uwagi wymagają mojego komentarza. Odnosząc się kolejno do problemów:

1. „Chaos drogowy” i „krajobraz księżycowy” na terenie Szpitala wymagał już od wielu lat zaprowadzenia porządku i zapewniam Państwa tak się stanie.

2. Dla wielu mieszkańców ulica 1- go Pułku jest ulicą Szpitalną i nie wiedzą gdzie jest ulica Szpitalna a teren Szpitala jest labiryntem. Żeby zmienić ten stan poza znakami drogowymi zostaną rozmieszczone dodatkowe czytelne drogowskazy.

3. Wjazd od ulicy 1-go Pułku dla pojazdów uprzywilejowanych jest podyktowany względami bezpieczeństwa. Pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd który jednocześnie emituje sygnał dźwiękowy i świetlny. Ambulanse i inne pojazdy uprzywilejowane będą używały sygnałów świetlnych i dźwiękowych zawsze kiedy realizują swoje zadania jadąc do Szpitala i z Szpitala. Za niewłaściwe uznaje zatrzymywanie się pojazdu przed wjazdem i uruchamianie sygnału tylko w celu uruchomienia szlabanu – tak nie będzie.

4. Do końca bieżącego roku zostaną wykonane parkingi. Na planie organizacji ruchu kolorem czerwonym oznaczone są miejsca do wykonania.

5. Osobny problem stanowią drogi, ich stan i szerokość determinuje konieczność wprowadzenia ruchu jednokierunkowego. Remont dróg wewnętrznych to nie tylko nawierzchnia ale również infrastruktura znajdująca się pod nią. Na chwilę obecną nie mam źródła finansowania dla tej inwestycji.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim