Realizacja IV etapu projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

W ramach IV etapu projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie między innymi z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, SPZOZ uzyskał wsparcie w wysokości 1 772 310,00 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego Dyrektor SPZOZ otrzymał pełnomocnictwo do dokonywania w imieniu Województwa, wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień na rzecz SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia i sfinansowanie adaptacje pomieszczeń:

  • Aparat RTG stacjonarny wraz z adaptacją pomieszczeń,
  • Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc,
  • Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji,
  • Centrala do monitorowania,
  • Defibrylator z wyposażeniem,
  • Kardiomonitory różne 6 szt.

Czytaj dalej Realizacja IV etapu projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Remonty SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

10 września rozpoczął się I etap remontu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Etap ten obejmuje remont dachu i powinien być zakończony w przeciągu miesiąca. Również w tym roku zostanie zrealizowany II etap prac remontowych w SOR obejmujący między innymi prace malarskie. Prace remontowe będą realizowane bez ograniczeń w funkcjonowaniu oddziału. Jednocześnie od 1 października w związku z ograniczeniem dostępnych miejsc w Oddziale Chorób Wewnętrznych wynikającym z trwających na tym oddziale prac remontowych, obsada personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zostanie zwiększona. Zadanie realizowane jest z dotacji budżetu Powiatu Mińskiego pod nazwą „Remonty SPZOZ w Mińsku Mazowieckim”.

Czytaj dalej Remonty SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

INTERNA w remoncie

W okresie od 20 września do końca roku 2021 roku I piętro Oddziału chorób wewnętrznych przejdzie kapitalny remont. W związku z powyższym Oddział będzie pracował na 35 łóżkach, a nie jak dotychczas na 60. Oznacza to, że przyjęcia planowe zostają wstrzymane, by zapewnić opiekę medyczną pacjentom w stanach zagrożenia życia, przypadkach pilnych. O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

Czytaj dalej INTERNA w remoncie

Remont GINEKOLOGII

W związku z trwającym remontem w części ginekologicznej Oddziału położniczo-ginekologicznego informujemy, że okresie od 20 września do 8 października 2021 r. Oddział będzie przyjmował kobiety do porodu, cięć cesarskich oraz w stanach zagrożenia życia w niezmienionej formule. Wszystkie przyjęcia pacjentek do Oddziału ginekologii zaplanowane w ww. przedziale czasowym, w związku z remontem będą przesunięte na późniejszy termin.

Czytaj dalej Remont GINEKOLOGII

Postępy w pracach remontowych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Trwa kapitalny remont na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym. Prace budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem, w sposób niezakłócający funkcjonowania szpitala. W chwili obecnej zakończyły się już prace wyburzeniowe. Kolejnym etapem jest wykonanie posadzek oraz budowa ścian działowych.

Czytaj dalej Postępy w pracach remontowych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym