Dodatkowe punkty szczepień dla medyków

Wszystkie osoby, które mieszczą się w gr. 0 proszone są o zgłoszenie do 14.01 chęci zaszczepienia do godziny 12:00 na adres metorg@spzozmm.pl W szpitalach węzłowych szczepienie pierwszą dawką planowane jest…

Czytaj dalej Dodatkowe punkty szczepień dla medyków

Szczepienia personelu na COVID-19 w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim jako szpital węzłowy rozpoczął szczepienia pacjentów "grupy 0". Pierwszym zaszczepionym pacjentem SPZOZ w Mińsku Mazowieckim był dyrektor SPZOZ Mariusz Martyniak. W ramach pierwszej tury w dniach od 4 do 8 stycznia szczepieniami zostanie objętych 360 pracowników podmiotów leczniczych. Szczepienie jest poprzedzone wypełnieniem ankiety i kwalifikacją lekarską.

Czytaj dalej Szczepienia personelu na COVID-19 w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Porody rodzinne w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Z dniem 28.12.2020r. przywrócone zostały porody rodzinne. Warunkiem uczestnictwa w porodzie osoby towarzyszącej jest ujemny wynik testu antygenowego w kierunku COVID-19 oraz ujemny wynik testu u rodzącej. Pacjentki przyjmowane do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego mają wykonywany test obligatoryjnie w ramach SOR. Test dla osoby towarzyszącej jest wykonany po okazaniu dowodu opłaty za jego wykonanie. Opłatę należy wnieść przelewem na konto SP ZOZ Mińsk Mazowieckim: Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. Nr konta: 61 9226 0005 0010 0100 2000 0070 w kwocie 70,00 zł. Opis przelewu powinien zawierać następujące informacje: "Opłata za test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 osoby towarzyszącej ciężarnej (imię i nazwisko ciężarnej). Osoba uczestnicząca w porodzie musi być zaopatrzona w środki ochrony osobistej (jednorazowy fartuch, maskę, rękawiczki, ochraniacze na obuwie). Osoba towarzyszącą przebywa w sali porodowej wraz z rodzącą od momentu decyzji personelu o rozpoczęciu się porodu do dwóch godzin po porodzie.

Czytaj dalej Porody rodzinne w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim