Konsultacje rynkowe

Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w związku z opublikowaną listą rankingową konkursu nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 w ramach projektu: "Dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego” których przedmiotem jest MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM." Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest przygotowanie postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówie. Pełna treść ogłoszenia na: https://spzozmm.bip.net.pl/?a=3020

Czytaj dalejKonsultacje rynkowe

Nowe wyposażenie od WOŚP

W ramach 31 Finału WOŚP ,,Chcemy wygrać z sepsą ! Gramy dla wszystkich małych i dużych!” Pracownia Mikrobiologii SPZOZ w Mińsku Mazowieckim otrzymała Komorę Laminarną II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Komora została zainstalowana zgodne z normą PN-EN 12469:2002. Jest to pierwsza instalacja komory w naszym laboratorium. Urządzenie ma znaczący wpływ na wzrost bezpieczeństwa pracy dla operatora, próbki oraz środowiska. Dziękujemy.

Czytaj dalejNowe wyposażenie od WOŚP

Nowy sprzęt dla Pracowni Mikrobiologii

Szanowni Państwo informujemy że, Pracownia Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim została wyposażona w nowoczesny analizator FilmArray TORCH 2. Urządzenie zostało zakupione przez WOŚP z pieniędzy zebranych w ramach 31 Finału ,,Chcemy wygrać z sepsą ! Gramy dla wszystkich małych i dużych!”. Jest to nowy standard w diagnostyce chorób zakaźnych. Służy do jednoczesnego wykrywania i identyfikacji kwasów nukleinowych wielu wirusów i bakterii, jak również genów oporności na antybiotyki. Szybki, prosty i kompleksowy, zapewnia dokładne wyniki w ciągu 1 godziny. Nowy analizator to wdrożenie nowych rozwiązań to szybsza diagnoza i lepsze zarządzanie antybiotykami.

Czytaj dalejNowy sprzęt dla Pracowni Mikrobiologii

Nowe urządzenia Holtera

Badanie Holtera jest podstawowym badaniem w wykrywaniu nieprawidłowości pracy serca. Ilość dostępnych urządzeń determinuje czas oczekiwania pacjentów na badanie. Firma AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna, sfinansowała zakup dwóch urzadzeń Holtera. Podziękowania za ufundowane urządzenia, na ręce Pana Waldemara Chomki przekazali Z-ca Ordynatora Odziału Chorób Wewnętrznych Pan Piotr Pasik i Pielęgniarka Oddziałowa Pani Agnieszka Jakubik. Dziękujemy.

Czytaj dalejNowe urządzenia Holtera