Modernizacja

Z przyjemnością i satysfakcją pragniemy poinformować przyszłych rodziców, że długo oczekiwany remont odcinka położniczego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Oddziału Neonatologicznego stał się faktem. Prace powinny zostać zakończone w listopadzie. Realizowane zadanie p.n.„Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – etap VI” współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego oraz środków Powiatu Mińskiego.

Czytaj dalejModernizacja

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy że w Biuletynie Informacji Publicznej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim zostało opublikowane: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dzierżawę gruntu o powierzchni do 0,3027ha z przeznaczeniem na wybudowanie parkingu komercyjnego wraz z jego obsługą przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. https://spzozmm.bip.net.pl/kategorie/79-otwarte/artykuly/209-numer-sprawy-12024-przetarg-nieograniczony-na-dzierzawe-gruntu-o-powierzchni-do-03027ha-z-przeznaczeniem-na-wybudowanie-parkingu-komercyjnego-wraz-z-jego-obsluga-przy-samodzielnym-publicznym-zespole-opieki-zdrowotnej-w-minsku-mazowieckim?lang=PL

Czytaj dalejOGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – Etap VI

Szanowni Państwo, drodzy przyszli Rodzice, informujemy, że na Portalu Zamówień Publicznych zostało ogłoszone postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: "Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – Etap VI" Zadanie obejmuje remont odcinka położniczego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego. Zadanie jest finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Powiatu Mińskiego. Inwestycja powinna zostać zakończona w bieżącym roku. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-93f15cdf-db96-11ee-8305-7e4937eb936d

Czytaj dalejModernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – Etap VI