Modernizacja Szpitala Powiatowego etap V

Informujemy, że od dnia 26.09.2022 do 14.12.2022 roku wejście główne do Szpitala będzie zamknięte, wynika to z rozpoczynającej się modernizacji pomieszczeń znajdujących się na poziomie wejścia głównego. W ramach inwestycji finansowanej z budżetu Powiatu Mińskiego pod nazwą „Modernizacja Szpitala Powiatowego etap V” powstaną gabinety lekarskie, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, pomieszczenia sekcji statystyki i dokumentacji medycznej oraz pomieszczenia pomocnicze. Więcej w rozwinięciu.

Czytaj dalejModernizacja Szpitala Powiatowego etap V

Remont budynku tlenowni

Informujemy, że od dnia 26.09.2022 do 07.10.2022 roku prowadzone będę prace ziemne pomiędzy budynkiem N, a budynkiem A. Powyższe wynika z rozpoczynającej się modernizacji budynku tlenowni wraz z wymianą instalacji łączącej zbiornik z tlenownią. W związku z powyższym czasowo zamknięty zostanie przejazd wzdłuż budynku A. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrości.

Czytaj dalejRemont budynku tlenowni

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Na podstawie zawartej Umowy na wykonanie Adaptacji pomieszczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w związku z pojawieniem się korona wirusa SARS-CoV-2 (w tym min: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz prac adaptacyjnych i wykończeniowych, nadzór inwestorski) w ramach Projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 trwa remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. Remont obejmie część budynku z SOR.

Czytaj dalejAdaptacja pomieszczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego