Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo nie tak dawno informowaliśmy o dotacjach z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego, w tym, w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Z satysfakcją informujemy, że wartość środków przeznaczonych na inwestycje dla tego oddziału wzrosła. Została podpisana umowa z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez rozszerzenie otworów i wymianę stolarki wewnętrznej ułatwiająca transport chorych - w związku z COVID-19". Wartość finansowania 200 000 PLN.

Czytaj dalejKomunikat Dyrektora

Inwestycje w Szpitalu

Chcemy, żeby było lepiej. To nie tylko słowa wypowiadane przez naszych pacjentów, ale równie mocno akcentowane przez personel medyczny i pracowników SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. Staramy się każdego dnia, żeby przekładać nasze plany i marzenia na rzeczywistość. Rola i znaczenie Szpitala Powiatowego dla mieszkańców jest dostrzegana i wzmacniana przez Samorząd Powiatu Mińskiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Wojewodę Mazowieckiego, nie bez znaczenia jest również wsparcie organizacji pozarządowych.

Czytaj dalejInwestycje w Szpitalu

Zakończenie remontu

Zakończono kapitalny remont na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Prace remontowe obejmowały pomieszczenia odcinka ginekologicznego na poziomie pierwszego piętra. W uroczystości przekazania oddziału do użytku uczestniczyli:

  • Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski,
  • Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Mirosław Krusiewicz,
  • Starosta Miński Jan Antoni Tarczyński,
  • Wicestarosta Miński Witold Kikolski,
  • Przewodnicząca komisji zdrowia i spraw społecznych Rady Powiatu Mińskiego Alicja Cichoń
  • oraz Dyrekcja SPZOZ w Mińsku Mazowieckim i personel oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego.

Czytaj dalejZakończenie remontu

Nowy sprzęt do leczenia

W ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zakupiono do Szpitala Powiatowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim nowy sprzęt mający istotne znaczenie dla procesu leczenia i diagnostyki.

Czytaj dalejNowy sprzęt do leczenia