Zakończenie remontu

Zakończono kapitalny remont na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Prace remontowe obejmowały pomieszczenia odcinka ginekologicznego na poziomie pierwszego piętra. W uroczystości przekazania oddziału do użytku uczestniczyli:

  • Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski,
  • Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Mirosław Krusiewicz,
  • Starosta Miński Jan Antoni Tarczyński,
  • Wicestarosta Miński Witold Kikolski,
  • Przewodnicząca komisji zdrowia i spraw społecznych Rady Powiatu Mińskiego Alicja Cichoń
  • oraz Dyrekcja SPZOZ w Mińsku Mazowieckim i personel oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego.

Czytaj dalej Zakończenie remontu

Nowy sprzęt do leczenia

W ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zakupiono do Szpitala Powiatowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim nowy sprzęt mający istotne znaczenie dla procesu leczenia i diagnostyki.

Czytaj dalej Nowy sprzęt do leczenia

Blisko końca remontu

Remont odcinka ginekologicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego dobiega końca. W pełni przygotowany do przyjęcia pacjentek odcinek zostanie oddany do użytku w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Czytaj dalej Blisko końca remontu

Nowy sprzęt w naszym Szpitalu

Zakup sprzętu i nowoczesnej aparatury medycznej dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim udało się zrealizować dzięki dotacji budżetu Powiatu Mińskiego w bieżącym roku. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup urządzeń wykorzystywanych na szpitalnych oddziałach oraz w Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki. Dotacja objęła również prace remontowo-budowlane prowadzone w Szpitalu.

Czytaj dalej Nowy sprzęt w naszym Szpitalu