Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – Etap VI

Szanowni Państwo, drodzy przyszli Rodzice, informujemy, że na Portalu Zamówień Publicznych zostało ogłoszone postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: "Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – Etap VI" Zadanie obejmuje remont odcinka położniczego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego. Zadanie jest finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Powiatu Mińskiego. Inwestycja powinna zostać zakończona w bieżącym roku. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-93f15cdf-db96-11ee-8305-7e4937eb936d

Czytaj dalejModernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – Etap VI

Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Informujemy że w związku z UMOWĄ nr DOI/FM/SMPL/44/MDSOR/2023/1031/299 na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim zostało zamieszczone ogłoszenie numer 09/SAO/2024 z dn.05.03.2024 r o zamówieniu o wartości progu stosowania ustawy PZP w postępowaniu na opracowanie koncepcji wraz z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim". https://spzozmm.bip.net.pl/kategorie/70-2024/artykuly/226-ogloszenie-numer-09sao2024-z-dn05032024-r-o-zamowieniu-o-wartosci-progu-stosowania-ustawy-pzp-w-postepowaniu-na-opracowanie-koncepcji-wraz-z-przygotowaniem-opisu-przedmiotu-zamowienia-dla-zadania-inwestycyjnego-modernizacja-przebudowa-i-doposazenie-szpitalnego-oddzialu-ratunkowego-szpitala-powiatowego-w-minsku-mazowieckim?lang=PL

Czytaj dalejModernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na wybudowanie parkingu komercyjnego

Informujemy że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim zostało opublikowane ogłoszenie: "1/2024 Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni do 0,3027 ha z przeznaczeniem na wybudowanie parkingu komercyjnego wraz z jego obsługą przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim." https://spzozmm.bip.net.pl/kategorie/79-otwarte/artykuly/209-numer-sprawy-12024-przetarg-nieograniczony-na-dzierzawe-gruntu-o-powierzchni-do-03027ha-z-przeznaczeniem-na-wybudowanie-parkingu-komercyjnego-wraz-z-jego-obsluga-przy-samodzielnym-publicznym-zespole-opieki-zdrowotnej-w-minsku-mazowieckim?lang=PL

Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na wybudowanie parkingu komercyjnego