Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo, mieszkańcy Mińska Mazowieckiego, drodzy sąsiedzi Szpitala, Kilka dni temu został uruchomiony na terenie Szpitala w Mińsku Mazowieckim system zarządzania miejscami parkingowymi oraz ruchem pojazdów. To oczywiste działanie porządkujące oraz poprawiające zarządzanie powierzchnią i pozyskiwanie zasobów finansowych. Niestety nie wszystkie przyjęte rozwiązania w szczególności procedura wjazdu pojazdów uprzywilejowanych od strony ul. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa a także stosowana przez nie praktyka wyjazdu przez tę samą bramę z użyciem sygnałów dźwiękowych były udane. W pełni rozumiemy niezadowolenie i liczne uwagi kierowane do administracji szpitala dotyczące stosowanej i powyżej opisanej praktyki wjazdu i wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych. Dlatego nowe kierownictwo SPZOZ natychmiast podjęło rozmowy z firmą zarządzającą miejscami parkingowymi w celu wypracowania jak najszybszej zmiany we wjeździe i wyjeździe na teren szpitala jednostek transportu medycznego oraz innych pojazdów uprzywilejowanych w taki sposób, aby wyeliminować dotychczasowe uciążliwości. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych tygodni obecna sytuacja ulegnie radykalnej zmianie. Jednocześnie podjęliśmy także działania o charakterze organizacyjnym i informacyjnym z naszymi partnerami w zakresie transportu medycznego, które poprawią funkcjonowanie przyjętego wcześniej i niesatysfakcjonującego rozwiązania. Z przykrością stwierdzamy, że nie możemy w obecnej chwili zawiesić stosowania niedoskonałych rozwiązań w ruchu wjazdowym pojazdów uprzywilejowanych z uwagi na negatywne konsekwencje finansowe. Przepraszając za wszelkie niedogodności jakich ostatnio państwo doświadczaliście mamy nadzieję, że wykażecie się wielkodusznością, cierpliwością a popełnione błędy, które chcemy naprawić wybaczycie. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że świetnie rozumiecie nasze potrzeby w zakresie niesienia pomocy chorym i potrzebującym a także tym których w wyniku nagłych sytuacji zdrowie i życie zostało zagrożone. Ufamy, że już wkrótce będziemy mogli poinformować Państwo o nowym rozwiązaniu.

Czytaj dalejKomunikat Dyrektora

Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo "trudny start" organizacji ruchu drogowego na terenie Szpitala oraz Państwa uwagi wymagają mojego komentarza. Odnosząc się kolejno do problemów: 1. "Chaos drogowy" i "krajobraz księżycowy" na terenie Szpitala wymagał już od wielu lat zaprowadzenia porządku i zapewniam Państwa tak się stanie. 2. Dla wielu mieszkańców ulica 1- go Pułku jest ulicą Szpitalną i nie wiedzą gdzie jest ulica Szpitalna a teren Szpitala jest labiryntem. Żeby zmienić ten stan poza znakami drogowymi zostaną rozmieszczone dodatkowe czytelne drogowskazy. 3. Wjazd od ulicy 1-go Pułku dla pojazdów uprzywilejowanych jest podyktowany względami bezpieczeństwa. Pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd który jednocześnie emituje sygnał dźwiękowy i świetlny. Ambulanse i inne pojazdy uprzywilejowane będą używały sygnałów świetlnych i dźwiękowych zawsze kiedy realizują swoje zadania jadąc do Szpitala i z Szpitala. Za niewłaściwe uznaje zatrzymywanie się pojazdu przed wjazdem i uruchamianie sygnału tylko w celu uruchomienia szlabanu - tak nie będzie. 4. Do końca bieżącego roku zostaną wykonane parkingi. Na planie organizacji ruchu kolorem czerwonym oznaczone są miejsca do wykonania. 5. Osobny problem stanowią drogi, ich stan i szerokość determinuje konieczność wprowadzenia ruchu jednokierunkowego. Remont dróg wewnętrznych to nie tylko nawierzchnia ale również infrastruktura znajdująca się pod nią. Na chwilę obecną nie mam źródła finansowania dla tej inwestycji. Mariusz Martyniak Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Czytaj dalejKomunikat Dyrektora

Organizacja ruchu na terenie Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Szanowni Państwo, informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim zostało opublikowane Zarządzenie nr 81/2024 Dyrektora SPZOZ w sprawie wprowadzenia organizacji ruchu na terenie Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Szpitalnej 37. Informujemy jednocześnie, że od dnia 6 lipca zostaje uruchomiony system opłat - dotyczy wydzielonego parkingu przy ulicy 1-go Pułku. System opłat dla pozostałej części zostanie uruchomiony 9 lipca. Wszystkie pojazdy znajdujące się obecnie na terenie Szpitala (z wyjątkiem wydzielonego parkingu) będą mogłyby wyjechać i wyjechać bez opłat do godziny 8:00 10 lipca (środa). Więcej w rozwinięciu.

Czytaj dalejOrganizacja ruchu na terenie Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim