Świadczenia udzielane są przez lekarzy i pielęgniarki:

Ambulatoryjnie, telefonicznie oraz w razie potrzeby w domu pacjenta.

Miejsce udzielania świadczeń:

ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Budynek A, wejście boczne po schodach przy kaplicy (zdjęcie).

Kontakt telefoniczny:

501 544 185 – lekarz

519 078 905 – pielęgniarka

Świadczenia realizowane są:

 • w dni robocze od 18:00 do 08:00,
 • w soboty, niedziele, dni świąteczne i wolne od pracy całodobowo.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

Informacje o dyżurach aptek dostępne są na stronie Powiatu Mińskiego pod adresem:

http://bip.powiatminski.pl/index.php/dokumenty/szukaj/dziedzina/17.html

Skip to content