Miejsce udzielania świadczeń:

ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Budynek C, wejście główne, po prawej stronie rejestracja NPL.

Kontakt telefoniczny:

501 544 154 – lekarz

501 544 185 – pielęgniarka

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna daje pacjentom możliwość uzyskania pomocy doraźnej w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej od:

 • poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego
 • oraz w niedzielę i święta przez całą dobę.

W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do  siedziby przy ul. Szpitalnej 37 Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Pacjentom przysługują również zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe),
 • inne nagłe zachorowanie lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

 W trakcie wizyty pacjent nie może uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

W przypadkach zagrożenia życia lekarz dyżurny może skierować pacjenta do SOR lub wezwać karetkę pogotowia.

Informacje o dyżurach aptek dostępne są na stronie Powiatu Mińskiego pod adresem:

http://bip.powiatminski.pl/index.php/dokumenty/szukaj/dziedzina/17.html