Pacjenci szpitala mają prawo do opieki duszpasterskiej [zgodnie z Kartą Praw Pacjenta]:

Kapelan szpitalny rzymsko-katolicki
ks. dr Jacek Kołak tel. 668-755-060

Kaplica Szpitalna rzymsko-katolicka otwarta nieustannie do modlitwy osobistej
https://www.spzozmm.pl/kaplica/

 

Opieka duszpasterska innych wyznań:

Parafia Prawosławna
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 69
Proboszcz: ks. dr Gabriel Białomyzy tel. 506-966-339
e-mail: gabrielbialomyzy@onet.pl

Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Traugutta 17
Proboszcz: bp M. Jan Opala tel. (25) 758-24-94
e-mail: ks.jan.opala@gmail.com