Potwierdzanie tożsamości pacjenta – dokumenty.

 1.  Osoba dorosła:
  1. dowód osobisty,
  2. paszport,
  3. prawo jazdy.
 2. Uczące dziecko do 18 roku życia:
  • legitymacja szkolna lub jeden z dokumentów takich, jak w przypadku osoby dorosłej.
 3. Dziecko do 6 roku życia:
  • paszport,
  • dowód biometryczny,
  • przy ich braku – ustne lub pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka.
 4. Dziecko do trzeciego miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL:
  • numer PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.

 

Potwierdzania i weryfikacji prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – informacje udostępnione przez NFZ:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/