Rejestracja telefoniczna

25 506 53 99

Rejestracja

Szpital:
Lokalizacja: ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Wejście A2 przy Kaplicy, po prawej stronie od wejścia.

Przychodnia Lekarska:
Lokalizacja: Tadeusza Kościuszki 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Pierwsze piętro, Rejestracja Centralna.
Do obsługi należy pobrać numerek z biletomatu na 1 piętrze przy windzie! [Przycisk: Rejestracja – zapis na wizytę >>> Lekarz rodzinny lub specjalista]

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 19:00

Do Poradni przyjmowani są pacjenci posiadający skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Zapisu do Poradni można dokonać osobiście, telefonicznie, bądź przez osobę trzecią.

Pacjent, który zgłasza się do rejestracji musi okazać dowód tożsamości np. dowód osobisty czy prawo jazdy.

Jeżeli pacjent pierwszy raz zgłasza się do danej poradni specjalistycznej, wymagane jest założenie historii choroby. Do tego należy zgłosić się do Rejestracji osobiście ze skierowaniem. Pacjent wypełnia również stosowne dokumenty i oświadczenia.

W przypadku umówienia się przez telefon pierwszy raz na wizytę w danej poradni specjalistycznej, w dniu wizyty należy się zgłosić do Rejestracji.

Pacjent zapisany na wizytę w danej poradni specjalistycznej, jeżeli wcześniej korzystał z usług tej poradni, w dniu wizyty udaje się prosto pod gabinet lekarski.

Skierowania do poradni specjalistycznych

Skierowania nie są wymagane:

 • w przypadku: kontynuacji leczenia w poradni specjalistycznej na tą samą jednostkę chorobową,
 • do ginekologa i położnika, dentysty oraz psychiatry

Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Więcej o skierowaniach i świadczeniach na stronie NFZ.

W przypadku skierowania wydanego z prywatnego gabinetu, nie posiadającego umowy z NFZ nie przysługuje pacjentowi porada opłacana przez NFZ.

Poradnie przyszpitalne

W Szpitalu Powiatowym funkcjonują wymienione niżej Poradnie Specjalistyczne:

Poradnia Chirurgiczna

Lokalizacja: Wejście A2 przy Kaplicy, po lewej stronie od wejścia.

Lekarze przyjmujący:

 • Jackowicz Zbigniew – II stopień chirurgii ogólnej
 • Kozłowski Marek – specjalista chirurgii ogólnej
 • Leszczyńska Teresa – II stopień chirurgii ogólnej
 • Lusawa-Józefowicz Wanda – II stopień chirurgii, I stopień rehabilitacji medycznej
 • Maryański Jan – specjalista chirurgii ogólnej
 • Dr n. med. Olewiński Marek – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
 • Pielichowski Zbigniew – II stopień chirurgii ogólnej
 • Romejko Mieczysław – II stopień chirurgii ogólnej
 • Sobieszczuk Paweł – specjalista chirurgii ogólnej
 • Stańczak Radosław – specjalista chirurgii ogólnej
 • Tomczak Jarosław – II stopień chirurgii ogólnej
 • Wróbel Andrzej – II stopień chirurgii
 • Zaperty Michał

Gabinety:

 • Gabinet 1
 • Gabinet 2
 • Gabinet 3 – leczenie ran przewlekłych

Harmonogram przyjęć:

Dzień Lekarz Gabinet Godziny
Poniedziałek Pielichowski Zbigniew 1 08:00 – 14:00
  Jackowicz Zbigniew 2 08:00 – 15:00
  Olewiński Marek 3 09:00 – 12:00
  Maryański Jan 3 12:00 – 15:00
Wtorek Jackowicz Zbigniew 2 08:00 – 15:00
  Romejko Mieczysław 1 09:00 – 11:00
  Lusawa-Józefowicz Wanda 3 09:00 – 12:00
  Leszczyńska Teresa 1 11:00 – 18:00
  Kozłowski Marek 3 12:00 – 15:00
Środa Leszczyńska Teresa 1 08:00 – 15:00
  Pielichowski Zbigniew 2 08:00 – 14:00
  Olewiński Marek 3 09:00 – 12:00
  Zaperty Michał 3 12:00 – 15:00
  Wróbel Andrzej 1 15:00 – 18:00
Czwartek Leszczyńska Teresa 1 08:00 – 10:00
  Pielichowski Zbigniew 2 08:00 – 14:00
  Sobieszczuk Paweł 3 09:00 – 12:00
  Stańczak Radosław 3 12:00 – 15:00
Piątek Leszczyńska Teresa 1 08:00 – 10:00
  Pielichowski Zbigniew 2 08:00 – 14:00
  Lusawa-Józefowicz Wanda 3 09:00 – 12:00
  Tomczak Jarosław 1 12:00 – 15:00
  Maryański Jan 3 12:00 – 15:00
Poradnia Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja: Oddział Wewnętrzny, pierwsze piętro.

Przez 90 dni od chwili zakończenia hospitalizacji w przypadku stwierdzenia przez lekarza oddziału konieczności konsultacji lekarskich, pacjenci mogą korzystać z opieki medycznej lekarza oddziału szpitalnego. Dodatkowym udogodnieniem jest bezpośrednia rejestracja pacjenta w celu wyznaczenia wizyty zaraz po jego wypisie z oddziału szpitalnego.

W Poradni Chorób Wewnętrznych we wtorki i w czwartki w godzinach od 10:00 do 14:00 udzielają świadczeń lekarze:

1. dr n. med. Michał Niemczyk,

2. dr n. med. Marek Jędras,

3. dr n. med. Katarzyna Romejko,

4. lek. Zygmunt Osiński.

Poradnia Ortopedyczna

Lokalizacja: Wejście A2 przy Kaplicy, po lewej stronie od wejścia.

Lekarze przyjmujący: 

 • Gola Adam
 • Syska Witold

Gabinety:

 • Gabinet 9, za Poradnią Chirurgiczną przy Kaplicy

Harmonogram przyjęć:

Dzień Lekarz Gabinet Godziny
Poniedziałek Gola Adam 9 13:00 – 18:00
Wtorek Syska Witold 9 09:00 – 14:30
Czwartek Gola Adam 9 10:00 – 15:00
Piątek Syska Witold 9 09:00 – 14:30
Poradnia Neonatologiczna

Lokalizacja: Wejście A2 przy Kaplicy, po prawej stronie od wejścia.

Kontakt:

25 506 52 74

Gabinety:

 • Gabinet przy rejestracji RTG

Harmonogram przyjęć:

Dzień Godziny
Czwartek 09:00 – 13:00

Pozostałe dni tygodnia po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem Oddziału Neonatologicznego.

 

Godziny podane w grafikach powyżej mogą ulec niespodziewanej zmianie. Prosimy zawsze upewniać się czy godziny przyjęć są aktualne.