SZPITAL POWIATOWY 

Lokalizacja: ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki

1. ODDZIAŁY

1.1. Izba przyjęć (IP)

1.2. Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

1.3. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii (OIT)

1.4. Oddział chirurgiczny ogólny (OCH)

1.5. Oddział pediatryczny (OP)

1.6. Oddział neonatologiczny (ON)

1.7. Oddział położniczo-ginekologiczny (OPG)

1.8. Oddział chorób wewnętrznych (OW)

1.8.1 pododdział chorób wewnętrznych A (parter)

1.8.2 pododdział chorób wewnętrznych B (piętro)

2. BLOK OPERACYJNY (BO)

3. DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (DDL)

3.1. Pracownia biochemii klinicznej

3.2. Pracownia hematologii

3.3. Pracownia mikrobiologii

3.4. Pracownia analityki ogólnej

3.5. Pracownia serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi

3.6. Punkt pobrań materiału do badań

4. DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (DDO)

4.1. Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

4.2. Pracownia USG

4.3. Pracownia mammografii

4.4. Pracownia tomografii komputerowej

5. PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE (PD)

5.1. Pracownia endoskopii

5.2. Pracownia urodynamiczna

5.3. Zespół pracowni nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej

5.3.1 Pracownia prób wysiłkowych

5.3.2. Pracownia holtera

5.3.3. Pracownia EKG

6. Poradnia konsultacyjna internistyczna – Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

7. PORADNIE SPECJALISTYCZNE

7.1. Poradnia chirurgii ogólnej

7.2. Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

7.3. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

7.4. Poradnia neonatologiczna

7.5. Poradnia laktacyjna

7.6. Poradnia położniczo-ginekologiczna

7.7. Poradnia urologiczna

8. Gabinety diagnostyczno-zabiegowe (2)
9. Apteka szpitalna/zamknięta (AS)
10. Szkoła rodzenia (SR)

 

PRZYCHODNIA LEKARSKA

Lokalizacja: ul. Tadeusza Kościuszki 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki

1.    PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

1.1.         Poradnia lekarza POZ (3)

1.2.         Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

1.3.         Punkt Szczepień

1.4.         Gabinet pielęgniarki POZ

1.5.         Gabinet położnej POZ

1.6.         Gabinet medycyny szkolnej (2)

1.6.1.     Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Mińsku   Mazowieckim,

1.6.2.      Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2  im. Dąbrówki  w   Mińsku Mazowieckim,

1.6.3.     Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5  im. Józefa  Wybickiego  
w Mińsku Mazowieckim,

1.6.4.     Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 6  im. Henryka Sienkiewicza
w Mińsku Mazowieckim,

1.6.5.      Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum Miejskim Nr 2  im. Jana Pawła   II   w Mińsku Mazowieckim,

1.6.6.      Gabinet medycyny szkolnej w Gminazjum Miejskim nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
 i Szkole Podstawowej nr 4 w Mińsku Mazowieckim,

1.6.7.       Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim,

1.6.8.     Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim,

1.6.9.     Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Mińsku Mazowieckim,

1.6.10.   Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim,

1.6.11.   Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim,

1.6.12.   Gabinet medycyny szkolnej w Salezjańskim Gimnazjum im. Św. Jana Bosko, Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Augusta Czartoryskiego i Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Św.  Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim.

1.6.13.   Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie.

1.7.         Pracownia USG.

2.    PRZYCHODNIA LEKARSKA „Miła” W WOŁOMINIE – FILIA NR 1

2.1.         Poradnia lekarza POZ

2.2.         Gabinet pielęgniarki POZ

2.3.         Punkt szczepień

2.4.         Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

3.    PRZYCHODNIA LEKARSKA „Dobre” W DOBREM – FILIA NR 2

3.1.         Poradnia lekarza POZ

3.2.         Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

4.    PRACOWNIA FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI (REH)

5.    PORADNIA STOMATOLOGICZNA (PST)

6.    PORADNIE SPECJALISTYCZNE (PS)

6.1.         Poradnia dermatologiczna

6.2.         Poradnia diabetologiczna

6.3.         Poradnia endokrynologiczna 

6.4.         Poradnia położniczo-ginekologiczna

6.5.         Poradnia gruźlicy i chorób płuc

6.6.         Poradnia kardiologiczna

6.7.         Poradnia otorynolaryngologiczna

6.8.         Poradnia medycyny pracy

6.9.         Poradnia neurologiczna

6.10.       Poradnia okulistyczna 

6.11.       Poradnia reumatologiczna

6.12.       Poradnia zdrowia psychicznego

6.13.       Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

6.14.       Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

7.    ZESPÓŁ TRANSPORTU SANITARNEGO (ZTS)

8.    PRACOWNIA ELEKTROKARDIOGRAFII (EKG)

9.    PRACOWNIA ELEKTROENCEFALOGRAFII (EEG)

10.    PORADNIA DLA PRACOWNIKÓW SPZOZ