1. PION MEDYCZNY (jednostki i komórki działalności podstawowej)
 1. Zakład leczniczy SZPITAL POWIATOWY lokalizacja, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  1. ODDZIAŁY SZPITALNE
   1. Izba przyjęć (IP)
   2. Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)
    1. Poradnia konsultacyjna internistyczna – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (NiŚOZ)
   3. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii (OIT)
   4. Oddział pediatryczny (OP)
   5. Oddział neonatologiczny (ON)
   6. Oddział położniczo-ginekologiczny/Klinika położnictwa – ginekologii Uczelni Łazarskiego (OPG)
    1. Poradnia położniczo-ginekologiczna
    2. Poradnia laktacyjna
    3. Szkoła rodzenia
    4. Gabinet położnej POZ
   7. Oddział chorób wewnętrznych/Klinika chorób wewnętrznych Uczelni Łazarskiego (OW)
    1. Pracownia EKG
    2. Pracownia prób wysiłkowych
    3. Pracownia holtera
    4. Pracownia bronchoskopii
    5. Pracownia spirometrii
   8. Oddział chirurgiczny ogólny/Klinika chirurgii ogólnej Uczelni Łazarskiego (OCH)
  2. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
   1. Poradnia chirurgii ogólnej
   2. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   3. Poradnia neonatologiczna
   4. Poradnia urologiczna
    1. Pracownia urodynamiczna
   5. Gabinety diagnostyczno-zabiegowe
  3. ZESPÓŁ TRANSPORTU SANITARNEGO
  4. BLOK OPERACYJNY (BO)
  5. PRACOWNIA ENDOSKOPII
  6. DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (DDL)
   1. Pracownia biochemii klinicznej
   2. Pracownia hematologii
   3. Pracownia mikrobiologii
   4. Pracownia analityki ogólnej
   5. Pracownia serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi
   6. Punkt pobrań materiału do badań
  7. DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (DDO)
   1. Pracownia RTG
   2. Pracownia USG
   3. Pracownia tomografii komputerowej
   4. Pracownia mammografii
   5. Pracownia rezonansu magnetycznego
  8. APTEKA SZPITALNA (AS)
 2. Zakład Leczniczy PRZYCHODNIA LEKARSKA lokalizacja ul. Kościuszki 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
   1. Poradnia lekarza POZ (w tym Poradnia dzieci chorych i dzieci zdrowych)
   2. Gabinet pielęgniarki POZ
   3. Gabinet położnej POZ
   4. Punkt Szczepień
   5. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
    1. Punkt pobrań materiałów do badań
   6. Gabinety medycyny szkolnej
    1. Gabinet medycyny szkolnej w Przychodni Lekarskiej w Mińsku Mazowieckim
    2. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim
    3. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim
    4. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
    5. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim
    6. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
    7. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim
    8. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim
    9. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
    10. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
    11. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
    12. Gabinet medycyny szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
    13. Gabinet medycyny szkolnej w Szkołach Salezjański „Sapere aude” w Mińsku Mazowieckim
    14. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie
    15. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim
  2. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS)
   1. Poradnia dermatologiczna
   2. Poradnia diabetologiczna
   3. Poradnia endokrynologiczna
   4. Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   5. Poradnia kardiologiczna
   6. Poradnia neurologiczna
   7. Poradnia otolaryngologiczna
   8. Poradnia okulistyczna
   9. Poradnia położniczo-ginekologiczna
   10. Poradnia reumatologiczna
   11. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   12. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   13. Poradnia Zdrowia Psychicznego
    1. Zespół interwencyjno-terapeutyczny
  3. PORADNIA STOMATOLOGICZNA (PST)
   1. Gabinet stomatologiczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mińsku Mazowieckim
   2. Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce
   3. Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Tyszki w Janowie
   4. Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach
  4. PRACOWNIA FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI (REH)
  5. PORADNIA MEDYCYNY PRACY
   1. Poradnia dla pracowników SPZOZ
  6. PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
   1. Pracownia EKG
   2. Pracownia EEG
   3. Pracownia USG
   4. Pracownia pola widzenia
   5. Pracownia audiometrii
   6. Pracownia RTG
  7. ZESPÓŁ TRANSPORTU SANITARNEGO
  8. PORADNIA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
 3. SPZOZ PRZYCHODNIA „MIŁA” – FILIA NR 1 W WOŁOMINIE
  1. Poradnia lekarza POZ
  2. Gabinet pielęgniarki POZ
  3. Punkt szczepień
  4. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 4. SPZOZ PRZYCHODNIA „JERUZAL” – FILIA NR 2 W JERUZALU
  1. Poradnia lekarza POZ
  2. Gabinet pielęgniarki POZ
  3. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  4. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu
 5. POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (PCZP)
  1. Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny
  2. Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
  3. Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
 6. Poradnia leczenia uzależnień – Punkt leczenia substytucyjnego (PLS)
 7. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa (ZDL)
  1. Ordynatorzy/koordynatorzy/kierownicy oddziałów szpitalnych
  2. Pielęgniarka Epidemiologiczna (SPE)
  3. Kierownik Pracowni endoskopii
  4. Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej
  5. Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej
  6. Kierownik Apteki szpitalnej
  7. Zespoły/Komitety
 8. Zastępca Dyrektora ds. planowania i organizacji świadczeń medycznych (ZDPIO)
  1. Kierownik Przychodni Lekarskiej (KPL)
  2. Kierownik Poradni stomatologicznej (KPS)
  3. Kierownik Pracowni Fizykoterapii i Rehabilitacji (KPR)
  4. Kierownik Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego
  5. Koordynator Poradni leczenia uzależnień – Punktu leczenia substytucyjnego
  6. Zastępca Kierownika Działu rozliczeń i organizacji świadczeń medycznych (DRO)
  7. Koordynator obsługi pacjentów
 9. Pielęgniarka Naczelna (PN)
  1. Przełożona Przychodni (PP)
  2. Kierownik Centralnej Sterylizatorni (CS)
  3. Kierownik Działu higieny i transportu (DHT)
  4. Koordynator Zespołu transportu sanitarnego
  5. Mistrz kuchni
  6. Pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni szpitala
  7. Rejestracja SOR
 1. PION ADMINISTRACYJNY (komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska)
 1. Biuro Dyrektora (BD)
  1. Sekcja administracji
   1. Sekretariat
   2. Kancelaria
   3. Składnica akt
   4. Inspektor ds. BHP (BHP)
   5. Inspektor ds. ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa (IOD)
   6. Pełnomocnik ds. pacjentów/kombatantów (PDP)
  2. Sekcja zamówień publicznych
 2. Dział Kadr i Płac (DKP)
  1. Sekcja kadr i kontraktów medycznych
  2. Sekcja płac
 3. Główny Księgowy (GK)
  1. Dział Finansowo-Księgowy (DFK)
   1. Sekcja rachunkowości i finansów
   2. Sekcja monitoringu i analiz
 4. Dział rozliczeń i organizacji świadczeń medycznych (DRO)
  1. Sekcja organizacji świadczeń medycznych (SOŚM)
  2. Sekcja rozliczeń i statystyki medycznej (SRSM)
  3. Biuro informacji i obsługi pacjentów (BIOP)
  4. Punkt przyjęć planowych do szpitala
  5. Inspektor ds. socjalnych (IS)
 5. Dział Logistyki (DL)
  1. Główny informatyk (GI)
   1. Sekcja informatyki (SI)
  2. Sekcja inwestycji, utrzymania infrastruktury i sprzętu (SIS)
  3. Sekcja zaopatrzenia i przechowywania (SAO)
  4. Inspektor ds. przeciwpożarowych (PPOŻ)
 6. Samodzielne stanowiska
  1. Inspektor ochrony radiologicznej (IOR)
  2. Kapelan szpitalny (KA)