1. PION MEDYCZNY (jednostki i komórki działalności podstawowej)
 1. Zakład leczniczy SZPITAL POWIATOWY lokalizacja, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  1. ODDZIAŁY I PORADNIE SPECJALISTYCZNE
   1. Izba przyjęć (IP)
   2. Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)
   3. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii (OIT)
   4. Oddział chirurgiczny ogólny (OCH)
    1. Poradnia chirurgii ogólnej z gabinetem leczenia ran
    2. Poradnia ortopedyczna
    3. Poradnia urologiczna
     1. Pracownia diagnostyki urologicznej
     2. Pracownia urodynamiczna
   5. Oddział pediatryczny (OP)
   6. Oddział neonatologiczny (ON)
    1. Poradnia neonatologiczna
   7. Oddział położniczo-ginekologiczny (OPG)
    1. Poradnia położniczo-ginekologiczna
   8. Oddział chorób wewnętrznych (OW)
    1. Poradnia kardiologiczna
    2. Poradnia chorób wewnętrznych
    3. Zespół pracowni nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej
     1. Pracownia prób wysiłkowych
     2. Pracownia holtera
     3. Pracownia EKG
  2. BLOK OPERACYJNY (BO)
  3. DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (DDL)
   1. Pracownia biochemii klinicznej
   2. Pracownia hematologii
   3. Pracownia mikrobiologii
   4. Pracownia analityki ogólnej
   5. Pracownia serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi
   6. Punkt pobrań materiału do badań
  4. DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (DDO)
   1. Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   2. Pracownia USG
   3. Pracownia tomografii komputerowej
   4. Pracownia mammografii
  5. PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE (PD)
   1. Pracownia endoskopii
  6. Poradnia konsultacyjna internistyczna – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (NiŚOZ)
  7. Gabinety diagnostyczno-zabiegowe
  8. Apteka szpitalna/zamknięta (AS)
  9. Sala Porodowa
  10. Gabinet położnej POZ
 1. Zakład Leczniczy PRZYCHODNIA LEKARSKA lokalizacja ul. Kościuszki 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
   1. Poradnia lekarza POZ
   2. Gabinet pielęgniarki POZ
   3. Gabinet położnej POZ
   4. Punkt Szczepień
   5. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   6. Gabinety medycyny szkolnej
    1. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim,
    2. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Mińsku Mazowieckim,
    3. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim,
    4. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 6 Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim,
    5. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim,
    6. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim,
    7. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim,
    8. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim,
    9. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim,
    10. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim,
    11. Gabinet medycyny szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim,
    12. Gabinet medycyny szkolnej w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym Ks. Augusta Czartoryskiego i Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim.
    13. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie.
    14. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim.
  2. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS)
   1. Poradnia Stomatologiczna (PST)
   2. Pracownia Fizykoterapii i Rehabilitacji (REH)
   3. Poradnie specjalistyczne (PS)
    1. Poradnia Medycyny Pracy
    2. Poradnia otolaryngologiczna
    3. Poradnia okulistyczna
    4. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    5. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    6. Poradnia Zdrowia Psychicznego
    7. Poradnia dermatologiczna
    8. Poradnia reumatologiczna
    9. Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    10. Poradnia neurologiczna
    11. Poradnia diabetologiczna
    12. Poradnia endokrynologiczna
    13. Poradnia położniczo-ginekologiczna
   4. Pracownie diagnostyczne
    1. Pracownia Elektrokardiografii
    2. Pracownia Elektroencefalografii
    3. Pracownia USG
  3. Zespół rehabilitacji domowej
  4. Gabinet stomatologiczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mińsku Mazowieckim
  5. Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce
  6. Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Tyszki w Janowie
  7. Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach
 1. SPZOZ PRZYCHODNIA „MIŁA” – FILIA NR 1 W WOŁOMINIE
  1. Poradnia lekarza POZ
  2. Gabinet pielęgniarki POZ
  3. Punkt szczepień
  4. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 2. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa (ZDL)
 3. Kierownik Przychodni Lekarskiej (KPL)
 4. Kierownik Poradni stomatologicznej (KPS)
 5. Kierownik Pracowni Fizykoterapii i Rehabilitacji (KPR)
 6. Pielęgniarka Epidemiologiczna (SPE)
 7. Pielęgniarka Naczelna (PN)
  1. Przełożona Przychodni (PP)
  2. Pielęgniarka Społeczna (PS)
  3. Centralna Sterylizatornia (CS)
  4. Zespół ds. żywienia (ZDŻ)
  5. Dział higieny i transportu (DHT)
 1. PION ADMINISTRACYJNY (komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska)
 1. Biuro Dyrektora (BD)
  1. Sekcja administracji:
   1. Sekretariat
   2. Kancelaria
   3. Archiwum
   4. Inspektor ds. BHP (BHP)
   5. Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
   6. Pełnomocnik ds. pacjentów/kombatantów (PDP)
  2. Zespół ds. zamówień publicznych (ZZP)
 2. Dział Kadr i Płac (DKP)
  1. Sekcja osobowa
  2. Sekcja płac
 3. Główny Księgowy (GK)
  1. Dział Finansowo-Księgowy (DFK):
   1. Sekcja rachunkowości i finansów
   2. Sekcja monitoringu i analiz
 4. Dział rozliczeń i organizacji świadczeń medycznych (DRO)
  1. Biuro informacji i obsługi pacjentów (BIOP)
  2. Sekcja ds. organizacji świadczeń medycznych (SOŚM)
  3. Sekcja ds. rozliczeń i statystyki medycznej (SRSM)
 5. Dział Logistyki (DL)
  1. Sekcja inwestycji, utrzymania infrastruktury i sprzętu (SIS)
  2. Sekcja zaopatrzenia i przechowywania (SAO)
  3. Sekcja informatyki (SI)
  4. Inspektor ds. przeciwpożarowych (PPOŻ)
 6. Zespoły projektowe (ZPr)
 7. Zespół ds. jakości (ZJ)
 8. Samodzielne stanowiska:
  1. Inspektor ds. ochrony radiologicznej (IOR)
  2. Kapelan szpitalny (KA)