1. PION MEDYCZNY (jednostki i komórki działalności podstawowej)
 1. Zakład leczniczy SZPITAL POWIATOWY lokalizacja, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  1. ODDZIAŁY I PORADNIE SPECJALISTYCZNE
   1. Izba przyjęć (IP)
   2. Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)
   3. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii (OIT)
   4. Oddział chirurgiczny ogólny (OCH)
    1. Poradnia chirurgii ogólnej z gabinetem leczenia ran
    2. Poradnia ortopedyczna
    3. Poradnia endokrynologiczna
   5. Oddział pediatryczny (OP)
    1. Poradnia pediatryczna
   6. Oddział neonatologiczny (ON)
    1. Poradnia neonatologiczna
   7. Oddział położniczo-ginekologiczny (OPG)
    1. Poradnia położniczo-ginekologiczna
    2. Szkoła rodzenia z punktem laktacyjnym
   8. Oddział chorób wewnętrznych (OW)
    1. Poradnia dermatologiczna
    2. Poradnia reumatologiczna
    3. Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    4. Poradnia neurologiczna
    5. Poradnia diabetologiczna
    6. Poradnia kardiologiczna
    7. Poradnia chorób wewnętrznych
  2. BLOK OPERACYJNY (BO)
  3. DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (DDL)
   1. Pracownia biochemii klinicznej
   2. Pracownia hematologii
   3. Pracownia mikrobiologii
   4. Pracownia analityki ogólnej
   5. Pracownia serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi
   6. Punkt pobrań materiału do badań
  4. DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (DDO)
   1. Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   2. Pracownia USG
   3. Pracownia tomografii komputerowej
   4. Pracownia mammografii
  5. PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE (PD)
   1. Pracownia endoskopii
   2. Pracownia urodynamiczna
   3. Zespół pracowni nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej
    1. Pracownia prób wysiłkowych
    2. Pracownia holtera
    3. Pracownia EKG
   4. Pracownia diagnostyki urologicznej
    1. Poradnia urologiczna
  6. Poradnia konsultacyjna internistyczna – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (NiŚOZ)
  7. Gabinety diagnostyczno-zabiegowe
  8. Apteka szpitalna/zamknięta (AS)
  9. Sala Porodowa
  10. Gabinet położnej POZ
 1. Zakład Leczniczy PRZYCHODNIA LEKARSKA lokalizacja ul. Kościuszki 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
   1. Poradnia lekarza POZ
   2. Gabinet pielęgniarki POZ
   3. Gabinet położnej POZ
   4. Punkt Szczepień
   5. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   6. Gabinet Dietetyk
   7. Gabinety medycyny szkolnej
    1. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim,
    2. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Mińsku Mazowieckim,
    3. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim,
    4. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 6 Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim,
    5. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim,
    6. Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim,
    7. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim,
    8. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim,
    9. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim,
    10. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim,
    11. Gabinet medycyny szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim,
    12. Gabinet medycyny szkolnej w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym Ks. Augusta Czartoryskiego i Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim.
    13. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie.
    14. Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim.
  2. Poradnia dla Pracowników SPZOZ
  3. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS)
   1. Poradnia Stomatologiczna (PST)
   2. Pracownia Fizykoterapii i Rehabilitacji (REH)
   3. Poradnie specjalistyczne (PS)
    1. Poradnia Medycyny Pracy
    2. Poradnia otolaryngologiczna
    3. Poradnia okulistyczna
    4. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    5. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    6. Poradnia Zdrowia Psychicznego
   4. Pracownie diagnostyczne
    1. Pracownia Elektrokardiografii
    2. Pracownia Elektroencefalografii
    3. Pracownia USG
  4. Zespół rehabilitacji domowej
  5. Gabinet stomatologiczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mińsku Mazowieckim
  6. Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce
  7. Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Tyszki w Janowie
  8. Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach
 1. SPZOZ PRZYCHODNIA „MIŁA” – FILIA NR 1 W WOŁOMINIE
  1. Poradnia lekarza POZ
  2. Gabinet pielęgniarki POZ
  3. Punkt szczepień
  4. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 2. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa (ZDL)
 3. Kierownik Przychodni Lekarskiej (KPL)
 4. Kierownik Poradni stomatologicznej (KPS)
 5. Kierownik Pracowni Fizykoterapii i Rehabilitacji (KPR)
 6. Pielęgniarka Epidemiologiczna (SPE)
 7. Pielęgniarka Naczelna (PN)
  1. Przełożona Przychodni (PP)
  2. Pielęgniarka Społeczna (PS)
  3. Zespół Pielęgniarek, Położnych i Ratowników Medycznych (ZPPRM)
  4. Centralna Sterylizatornia (CS)
  5. Zespół ds. żywienia (ZDŻ)
  6. Zespół higieny i transportu (ZHT)
 1. PION ADMINISTRACYJNY (komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska)
 1. Dział administracji (DA)
  1. Biuro Dyrektora (BD)
   1. Sekretariat
   2. Kancelaria
   3. Archiwum
  2. Zespół ds. pracowniczych (ZP)
  3. Zespół ds. zamówień publicznych (ZZP)
 2. Główny Księgowy (GK)
  1. Dział Finansowo-Księgowy (DFK)
 3. Dział rozliczeń i organizacji świadczeń medycznych (DRO)
  1. Biuro informacji i obsługi pacjentów (BIOP)
  2. Sekcja ds. organizacji świadczeń medycznych (SOŚM)
  3. Sekcja ds. rozliczeń i statystyki medycznej (SRSM)
 4. Dział Logistyki (DL)
  1. Zespół ds. inwestycji, utrzymania infrastruktury i sprzętu (ZIS)
  2. Zespół ds. zaopatrzenia i przechowywania (ZAO)
  3. Zespół ds. informatyki (ZI)
 5. Zespoły projektowe (ZPr)
 6. Zespół ds. jakości (ZJ)
 7. Samodzielne stanowiska:
  1. Inspektor ds. BHP (BHP)
  2. Pełnomocnik Praw Pacjentów (PDP)
  3. Pełnomocnik ds. Kombatantów (PK)
  4. Inspektor ochrony danych osobowych (ID)
  5. Inspektor ds. ochrony radiologicznej (IOR)
  6. Inspektor ds. przeciwpożarowych (PPOŻ)
  7. Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej (OC)
  8. Kapelan szpitalny (KA)