Lokalizacja:

ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Budynek główny szpitala, pierwsze piętro

Kontakt:

Telefon główny szpitala: 25 506 51 00
Pokój pielęgniarek: 25 506 52 74

Osoby kierujące oddziałem:

Ordynator:

Beata Niedojadło-Samson – lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii

Pielęgniarka Oddziałowa:

Zofia Główka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

Personel:

W oddziale udzielają świadczeń medycznych lekarze ze specjalizacją neonatologiczną oraz lekarze ze specjalizacją pediatryczną. Obsługę pielęgniarską i położniczą zapewniają pielęgniarki posiadające specjalizację dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego oraz cieszące się  wieloletnim doświadczeniem w pielęgnacji noworodka.

W oddziale neonatologicznym znajdują się między innymi wysokiej klasy Respirator (Vapotherm, NeoPaf), Rardiomonitory, Pulsoxymetry, Aparat USG przy pomocy którego prowadzenie/leczenie noworodka odbywa się na wysokim poziomie. Ponadto Zespół posiada bardzo dużą wiedzę w zakresie laktacji jak i profesjonalnej opieki nad noworodkiem.

Odwiedziny
Odwiedziny pacjentów w oddziale odbywają się w godzinach 12:00 – 20:00.

Przed wejściem do oddziału należy:
  • pozostawić odzież wierzchnią w szatni znajdującej się na parterze budynku głównego szpitala,
  • założyć fartuchy jednorazowe, flizelinowe oraz ochraniacze na obuwie (do kupienia w budynku głównym Szpitala na parterze, po prawej stronie od wejścia),
  • na terenie szpitala obowiązuje zakaz palenia papierosów.

Ze względu na komfort i bezpieczeństwo pacjentów wskazane są odwiedziny nie więcej niż dwóch osób jednocześnie. Pod rozwagę podajemy obecność podczas odwiedzin dzieci do 10 roku życia z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne zarówno pacjentów jak i dziecka.